Til hovedinnhold
Norsk English

Mobile SeaLab

Med denne mobile fabrikken kan du utvikle nye produkter og optimalisere din produksjonsteknologi for å prosessere bortimot hvilket som helst (rest)råstoff i samarbeid med SINTEF.

Kontaktperson

Mobile Sealab i action

 

Produser olje og proteinhydrolysater fra dine egne, ferske råstoffer. Optimaliser produksjonen din ved å videreforedle dine høykvalitets råstoffer. Forbedre din posisjon og markedsandel ved å levere de beste produktene ved å bruke morgendagens teknologi.

Komplett fabrikk

Mobile Sealab inneholder en liten, men komplett fabrikk for å utvinne olje, proteinrike fraksjoner og andre næringsstoffer av restråstoffene fra fiskeindustrien. Disse råstoffene, som ryggbein, innmat og avskjær fra filetproduksjon, går i dag i stor grad til lavkvalitets dyrefôr. Det er imidlertid mulig å produsere omega-3 fiskeolje og proteiner med matkvalitet fra dette råstoffet.

Råstoff med høy kvalitet

For å ivareta råstoffets potensialer er det viktig at råstoffet er helt ferskt når det skal videreforedles, og det er bakgrunnen for at anlegget er mobilt. Mobile Sealab kan sendes ut til de produksjonsstedene som ikke har videreforedling i dag, men som vil ha testet ut om deres restråstoffer egner seg til det. Fiskeindustri som har etablert egen prosessering av fiskeolje og/eller proteinprodukter kan benytte Mobile Sealab og SINTEFs ekspertise til å gjøre eksperimenter og optimalisere sine prosesser.
For å kunne avklare designkriteriene til et fremtidig produksjonsanlegg bør restråstoffene testes i en reell produksjonsprosess. Hver prosess må designes og tilpasses råstoffets egenskaper og markedets krav til produktene. Med det mobile pilotanlegget kan bedriften, gjerne i samarbeid med kunde, enklere finne frem til hvilke produkter de ønsker å satse på. Det kan være fiskeolje av god kvalitet, et proteinhydrolysat med ønskede egenskaper, eller det kan være en fleksibel produksjon for begge.

Kontaktinformasjon

Mobile SeaLab kan fraktes til ditt anlegg for testing på stedet.