Til hovedinnhold
Norsk English

Produksjonsprosesser

Mobile Sealab er det manglende mellomleddet mellom labskalatesting og full industriskala fabrikk.Ved hjelp av enkle grep kan anlegget settes opp for ulike typer prosesser og prøveproduksjoner. På den måten kan effekt av ulike prosesstrinn analyseres og ulike vareprøver produseres. Ved behov videreforedles disse fraksjonene (tørkes, ekstraheres, membranfiltreres, molekylærdestilleres etc.) ved SINTEF Ocean i Trondheim eller hos leverandører av egnet industrielt prosessutstyr.

Varmebehandling

Oljeproduksjon

Varmebehandling eller termisk prosessering tilsvarende tradisjonell mel- og oljeindustri. Kapasitet på råstoff inn er 500-1000 kg/time avhengig av råstoff/oljeinnhold. Prosessen er fleksibel og kan benyttes på alle råstoff/restråstoff. Trikanter tar ut tre fraksjoner: Olje, limvann og grakse. Den kan også kjøres som dekanter og tar da ut to fraksjoner:  Flytende fase og sediment.

Enzymatisk hydrolyse

Batchhydrolyse

Batchhydrolysen har kapasitet på 200-400 kg råstoff per batch. Prosessen er fleksibel og kan benyttes på alle råstoff/restråstoff.

SINTEF Ocean kan benytte en rekke enzymer og antioksidanter for å skreddersy optimal prosess for ethvert råstoff.

Hydrolyse- og oljeproduksjon

Mobile Sealab er også utstyrt med en oljepolerer for rensing av råolje.

Medarbeidere