Til hovedinnhold
Norsk English

Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi betyr at vi klarer å gjenvinne mesteparten av det biologiske avfallet vi kaster. For eksempel matrester, trevare og skinnprodukter.

Kontaktpersoner

Miljøvennlig og bærekraftig sirkulær bioøkonomi bør i stor grad fokuseres rundt biomasse som ikke kan brukes som mat, som for eksempel tang, alger og avfall fra matproduksjon. SINTEF ser på hvordan matsvinn, slam og overskuddsvarme kan bli en del av løsningen. Vi har en lang vei å gå. Heldigvis står det ikke på viljen i industrien og offentligheten, men på tilgangen til gode og lønnsomme teknologier og løsninger. Vi trenger utstrakt forskning og innovasjon for å finne, utvikle og kommersialisere de løsningene som vil la oss gå fra et lineært til et sirkulært samfunn.

Nyheter

Kronikk
Videomøter kveler viktige leirbål

Videomøter kveler viktige leirbål

DNVs skipsinspektører slapp å reise inn til fysiske møter etter pandemien, men nå er de tilbake rundt møtebordene igjen: De virtuelle møtene hindret vesentlig kunnskapsdeling.