Til hovedinnhold
Norsk English

Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi betyr at vi klarer å gjenvinne mesteparten av det biologiske avfallet vi kaster. For eksempel matrester, trevare og skinnprodukter.

Kontaktpersoner

Miljøvennlig og bærekraftig sirkulær bioøkonomi bør i stor grad fokuseres rundt biomasse som ikke kan brukes som mat, som for eksempel tang, alger og avfall fra matproduksjon. SINTEF ser på hvordan matsvinn, slam og overskuddsvarme kan bli en del av løsningen. Vi har en lang vei å gå. Heldigvis står det ikke på viljen i industrien og offentligheten, men på tilgangen til gode og lønnsomme teknologier og løsninger. Vi trenger utstrakt forskning og innovasjon for å finne, utvikle og kommersialisere de løsningene som vil la oss gå fra et lineært til et sirkulært samfunn.

Nyheter

Slik påvirket pandemien sjømatnæringen

Slik påvirket pandemien sjømatnæringen

Da samfunnet stengte ned fikk det store konsekvenser for de fleste næringer. Matmarkedene, hvor fisk og sjømat spiller en betydelig rolle, ble sterkt påvirket. Sjømatnæringen ble definert som en samfunnskritisk funksjon, og samtidig endret...

Lakseoppdrett i dilemmaets tiår

Lakseoppdrett i dilemmaets tiår

SINTEF Ocean sin årlige konferanse for oppdrettsnæringen, TEKMAR, inneholdt to dager med faglig påfyll og tankevekkende innlegg. Årets tema var "lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver...