Til hovedinnhold
Norsk English

Designforskning

Med designforskning så mener vi at vi bruker vår designkompetanse, samt metoder og metodologi fra designfaget som virkemiddel/tilnærming og verktøy i forskning. Designforskning er en viktig tilnærming og bidragsyter for å løse store samfunnsutfordringer næringsliv og offentlig sektor har innen områder som bærekraft, digitalisering og innovasjon. Design Thinking har blitt en populær tilnærming, og er relevant for alle typer bransjer, industrier og kontekster.

Kontaktpersoner

Figur 1. Designforskning skjer i samklang med menneske og teknologi (Figur: Einar Hareide)

Som designforskere jobber vi med å forstå komplekse problemstillinger. Vi utvikler løsninger ut ifra brukernes behov og mulighetene i teknologien. Der disse møtes skapes det innovasjon (figur 1). Visualisering er et viktig verktøy for oss.

I SINTEF har vi en variert gruppe av designforskere, som er eksperter i et bredt spekter av designperspektiv og -metodikk. Vi anvender vår designkompetanse for å forstå underliggende problemstillingene, drøfte og utvikle muligheter med teknologi og tjenester for å skape innovasjoner. Målet i forskningsprosjektene er å bidra til nye og bedre produkter, tjenester og/eller organisasjonsutvikling hos samarbeidspartnerne.

Designforskere i SINTEF jobber menneske-sentrert; Vi utvikler løsninger og kunnskap i tett samarbeid med brukere, kunder og andre aktører. Et svært viktig element i designforskningen er å fasilitere skapende prosesser og endringsledelse.

Våre samarbeidspartnere finnes i både det offentlige og i det private næringsliv. Aktørene varierer fra stor, tunge bedrifter til de små gründerbedrifter. Våre prosjekter blir finansiert med midler fra EU, Norges forskningsråd, direkte finansiering, og andre offentlige og private forskningsfond, m.m.

SINTEF har designforskere med ulik spisskompetanse innen produkt design, tjenestedesign, digital (interaksjon og user-experience design), system design, bærekraft og sirkulær økonomi. Bakgrunnen til våre designforskere varierer fra næringsliv, konsultbransje eller akademia.

Man kan lese mer om vår spisskompetanse ved å gå inn på lenkene under: