Til hovedinnhold
Norsk English

Design innen helseforskning

Avdeling Helse har en egen designgruppe med designere med kompetanse innen Tjenestedesign, Digital design og Produktdesign. Vår visjon er å designe for bedre helse og livskvalitet. Vårt mål er å skape verdifulle og bærekraftige løsninger som er innovative og inklusive. Vår gruppe har særskilt domenekompetanse innen design og innovasjon for offentlige helsetjenester, helsenæringen og den vareproduserende industrien.

Kontaktperson

Vår gruppe er spesialisert på:

  • Forskningsbasert tjenestedesign, produktdesign, digital design og systemdesign.
  • Utvikling av metoder og verktøy for samskaping og innovasjonsprosesser.
  • Endringsledelse, prosessledelse, workshopfasilitering, brukskvalitetsevalueringer, visualiseringer med mer.

Vi jobber menneskesentrert, tverrfaglig og samskapende. Det betyr at vi involverer folk aktivt i designprosessen og ser på dem som eksperter. Ved å sette mennesker i sentrum, og ved å involvere dem aktivt i designprosessen, utvikler vi løsninger på reelle behov. Å ha en grundig forståelse av underliggende behov er avgjørende for å realisere verdifulle, bærekraftige og lønnsomme tjenester og produkter.

Vi samarbeider ofte med andre designressurser i SINTEF med følgende kompetanse: Bærekraft og livssyklusanalyse, produksjon og sirkulær økonomi.

Vi samarbeider med et bredt spekter av kunder i ulike sektorer og bransjer. I offentlig sektor jobber vi med spesialisthelsetjenester, kommunehelsetjeneste og fylkeskommunale tjenester. Videre har vi kunder fra helsesektoren, vareproduserende industri og industrielle aktører innen offshore- og fornybarsegmentet.

Vi har jobbet med forskjellige prosjekter, som for eksempel: