Til hovedinnhold
Norsk English

HelsaMi - utvikling av helse- og omsorgstjeneste og ny teknologi for hjemmeboende med kroniske sykdommer

Eldrebølgen kombinert med at vi lever stadig lenger, representerer en formidabel utfordring for det norske velferdssamfunnet. Skal Norge i årene fremover kunne levere helsetjenester av samme kvalitet som i dag, må vi intensivere innsatsen på velferdsteknologi.

HelsaMi - utvikling av helse- og omsorgstjeneste og ny teknologi for hjemmeboende med kroniske sykdommer
HelsaMi - utvikling av helse- og omsorgstjeneste og ny teknologi for hjemmeboende med kroniske sykdommer

I et innovasjonsprosjekt for offentlig sektor(IPO) utvikler Trondheim kommune, St. Olavs Hospital og SINTEF nye og forbedrede tjenester for hjemmeboende med kroniske lidelser. Forskningen kombinerer kunnskap både fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sammen med nye IKT-løsninger. Prosjektet samarbeider tett med et innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN), der IMATIS AS utvikler applikasjoner for nettbrett og smarttelefoner, som vil muliggjøre at personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller andre kroniske lidelser i større grad kan være selvhjulpne i egne hjem. Applikasjonene vil ha funksjoner for oppfølging av sykdom og forebygge forverring av helsetilstand, sosial kontakt og opplæring. IMATIS tester også ut en prototyp av en vaktsentral, allerede installert i Region Sjælland i Danmark, for å evaluere og forbedre løsningen for bruk bl.a. innenfor alarmering og varsling.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

02.01.2012 - 30.12.2015

Utforsk fagområdene