Personer med demens er en stor diagnosegruppe blant brukere av kommunale omsorgstjenester.

Målet med prosjektene Trygge spor I og Trygge spor II, henholdsvis finansiert av Regionale Forskningsfond og Norges Forskningsråd, er å etablere kunnskap om praktisk bruk av GPS i bruk i demensomsorgen. Visjonen er mestring, trygghet og økt frihet for bruker og pårørende, og bedre bruk av kommunale ressurser. Sentrale forskningsspørsmål er:

  • Kan GPS brukes som verktøy i demensomsorgen?
  • Hvilke effekter har bruk av GPS?
  • Hvordan skal tjenesten organiseres?
  • Hvordan finner vi de riktige brukerne og etablerer et trygt og effektivt tjenesteforløp? 
  • Hvordan vil bruken påvirke organiseringen av tjenestene?

Personer med demens er  en stor diagnosegruppe blant brukere av kommunale omsorgstjenester. Lidelsen fører til flest år med alvorlig funksjonstap på slutten av livet og krever mest ressurser av den kommunale pleie- og omsorgstjenesten.

Flere bedrifter er involvert i arbeidet. De leverer eksisterende produkter og systemløsninger som underlag for forskningsarbeidet, og prosjektet bidrar i utviklingen av nye og forbedrede løsninger og produkter.

I første fase av forskningsprosjektet Trygge spor har et femtitalls personer med demens brukt GPS over en periode fra noen uker opp til ett år. Resultatene viser at lokaliseringsteknologien bidrar til økt trygghet, frihet og livskvalitet - både for personer med demens og de pårørende. Prosjektet jobber nå videre med en klar ambisjon om å implementere GPS som et verktøy i demensomsorgen i kommunene.

Rapporter og brosjyrer

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Ansattinfo mangler

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd

Partnere
Kommunene Drammen, Bærum, Trondheim, Bjugn og Åfjord, NKAH og SINTEF

Varighet
2013-2015

Prosjektets webside