Trygghet

Velferdsteknologi kan gi personer som bor hjemme bedre livskvalitet gjennom økt trygghet og bedre mestring. Samtidig kan den bidra til bedre og mer effektive omsorgstjenester.

Teknologien spenner vidt fra digitale trygghetsalarmer, fall-alarmer, medisindispensere, digitale påminnelser, videokommunikasjon for bedret sosial kontakt samt  styring av varme, lys, dører og vinduer gjennom smarthusteknologi i boligen. Trygghet er også knyttet til boligens utforming og nærmiljøet. SINTEF arbeider tett sammen med de kommunale pleie- og omsorgstjenestene og leverandørindustri for å bidra til innovasjon på området. Gjennom en behovsdrevet utvikling piloterer og evaluerer vi ulike teknologier og  tjenestemodeller for å skape kunnskap som kan bidra til endret praksis. Vi bidrar også tll å utvikle nye løsninger sammen med industrien.

Kontakt: Ansattinfo manglersenior forretningsutvikler, SINTEF IKT

Prosjekter innenfor Trygghet