Erre mulig? Velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: Et brukersentrert innovasjonsprosjekt

Barn og unge med AD/HD og/eller autisme kan ha nytte av velferdsteknologi som støtte i hverdagen. I det SINTEF-ledede prosjektet Erre mulig skal man finne ut hva slike løsninger bør inneholde, og hvordan de best kan formidles.

Erre mulig-prosjektet skal ved innovativ bruk av velferdsteknologi støtte barn og unge med AD/HD og/eller autisme og deres familier i å strukturere hverdagsaktiviteter hjemme og på skolen. Prosjektet skal utvikle og prøve ut teknologi og modeller for samhandling knyttet til formidling og bruk av velferdsteknologi. Praktisk utprøving av velferdsteknologi er en viktig del av prosjektet. Foruten å utøve prosjektledelse, vil SINTEF bidra aktivt inn i kartleggings-, utprøvings-, evaluerings- og formidlingsaktivitetene. Erre mulig mottar midler fra Regionale forskningsfond Oslofjordfondet.

Les mer på prosjektets nettside

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektleder
Ansattinfo mangler

Oppdragsgiver:
Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet

Partnere:
Kommunene Nøtterøy (prosjektansvarlig), Fredrikstad og Tønsberg, hjelpemiddelsentralene i Vestfold og Østfold, NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse (nedlagt 1.1.2017) og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Varighet:
2014-2017