Til hovedinnhold
Norsk English

Erre mulig? Velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: Et brukersentrert innovasjonsprosjekt

Barn og unge med AD/HD og/eller autisme kan ha nytte av velferdsteknologi som støtte i hverdagen. I Erre mulig-prosjektet har vi forsket på hva slike løsninger bør inneholde, og hvordan de best kan formidles. Prosjektet er nå avsluttet, og rapporten kan lastes ned fra faktaboksen.

Kontaktperson

Erre mulig? Velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: Et brukersentrert innovasjonsprosjekt
Erre mulig? Velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: Et brukersentrert innovasjonsprosjekt

Barn og unge med ADHD og/eller autisme er en stor heterogen gruppe med store variasjoner i funksjonsnivå og behov for assistanse. Mange av dem kan ha behov for hjelp til å planlegge og strukturere hverdagsaktiviteter. I det brukersentrerte innovasjonsprosjektet Erre mulig har vi sett nærmere på hvordan velferdsteknologi kan støtte barn og unge med ADHD og/eller autisme og deres familier i hverdagen hjemme og på skolen. Vi har vært særlig opptatt av teknologi som hjelper barnet med å skape struktur og oversikt i hverdagen, og støtter samhandling og kommunikasjon i familien og mellom hjem og skole.

Målet med prosjektet var å finne ut hva slike velferdsteknologiske løsninger bør inneholde, og hvordan de best kan formidles. Arbeidet var ment å skape ny kunnskap som skal bidra til at det utvikles bedre tekniske løsninger for målgruppene, og en mer helhetlig og brukersentrert formidling av velferdsteknologi som imøtekommer brukernes behov.

For å oppnå disse målene, har vi gjennomført ulike kartleggingsaktiviteter om teknologi, formidling og kjennskap til velferdsteknologi i kommunene, samt gjennomført utprøvingsaktiviteter av velferdsteknologi med syv barn, deres familier og med skoler i tre kommuner. I tillegg ble det gjennomført flere andre prosjektaktiviteter deriblant en utstilling av hjelpemidler for målgruppene, temaverksteder om velferdsteknologi og formidling, kursing i bruk av smarttelefoner som støtte i hverdagen og kunnskapsspredningstiltak.

Basert på erfaringene fra prosjektet er det utarbeidet forslag til hvordan aktuell velferdsteknologi kan utformes, og hvilke hensyn man kan ta i formidlingsprosessen. Det er også utformet et grunnlag som kan benyttes til utforming av internkontrollprosedyre for kommuner for vurdering og formidling av kognitive hjelpemidler i barneskolen. Aktivitetene og erfaringene er oppsummert i prosjektrapporten som kan lestes ned fra faktaboksen.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom kommunene Nøtterøy (prosjektansvarlig), Fredrikstad og Tønsberg, NAV Hjelpemiddelsentraler i Vestfold og Østfold, NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, Høgskolen i Sørøst Norge og SINTEF Teknologi og samfunn (prosjektleder). En referansegruppe har bistått med faglige innspill. Prosjektperioden var mai 2014 til juni 2017. Det mottok finansiering fra Regionalt forskningsfond Oslofjordfondet.

SINTEF har stått for prosjektledelse og vært FoU/I-partner.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2014 - 30.04.2017

Utforsk fagområdene