ReAAL - Make it ReAAL

ReAAL er et EU-prosjekt som tester ut Ambient Assisted Living (AAL) tjenester og applikasjoner basert på åpne plattformer og grensesnitt.

Prosjektet har som formål å pilotere tjenester på plattformen som ble etablert i universAAL (UNIVERsal open platform and reference Specification for Ambient Assisted Living). Prosjektet etablerer med 19 partnere piloter i Danmark, Tyskland, Italia, Nederland, Spania og Norge. Fra Norge er det SINTEF og Bærum som er partnere i ReAAL og det etableres en pilot i Bærum for å teste trygghetstjenester for brukere, pårørende og helsepersonell basert på universAAL. ReAAL startet i 2013 og vil bli avsluttet januar 2016. SINTEF er partner.

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Mette Røhne

Oppdragsgiver
EU

Partnere
Tyskland (prosjektleder), Danmark, Italia, Nederland, Spania og Norge

Varighet
2013-2015/6