Til hovedinnhold

Mette Røhne

Senior prosjektleder

Mette Røhne

Senior prosjektleder

Mette Røhne
Telefon: +47 415 55 619
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1574957

Hjemmetjenesten i Kilen i Sandefjord kommune har gjennom prosjektet OPTET (Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester) fått erfaring med optimeringsverktøyet SPIDER for planlegging av arbeidslister. Sandefjord kommune har innført SPIDER med målsetning om å forbedre kvaliteten i tjenesten og bruk...

Forfattere Røhne Mette Grut Lisbet Ausen Dag Thaqi Elisa Andersen Gina Iren Sandåker Torjus
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1549329

Norge står foran en stor endring av befolkningens aldersprofil og antall eldre vil doble seg de neste 20 årene, noe som potensielt betyr en betydelig vekst i behovet for helsetjenester. Det er behov for å tilby helsehjelp på nye, mer effektive og bærekraftige måter. Frivillige er pekt på som en ress...

Forfattere Røhne Mette Nedkvitne Sigrid Sælen Lene
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1549203

Litteraturstudien er en delleveranse i SAMSPILL gjennomført av SINTEF. SAMSPILL er et RFF-prosjekt som har tatt i bruk lokaliseringsteknologi for personer med demens eller kognitiv svikt i kommunene Oslo, Drammen, Kristiansand og Skien. Tjenesten er så nært opp til ordinær drift som mulig i tett sam...

Forfattere Røhne Mette Øderud Tone Dale Øystein
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1534875

The study explores how mobile safety alarms can be utilized for ambient assisted living (AAL), and provides elderly safety, autonomy, independence and mobility. The aim is to generate knowledge on usage, usability and technical requirements to harvest the potential benefits of using wearable and mob...

År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1534846

The aim of the user study was to evaluate how the developed assistive physical keyboard, the Ezi-PAD, and integrated senior friendly applications, can encourage non-smartphone seniors to start using the smartphone and enable senior smartphone users to continue using a smartphone in spite of increasi...

Forfattere Austad Hanne Opsahl Liverud Anders Erik Chan Richard Røhne Mette
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1519586

OPTET-prosjektet viser hvordan innføring av optimeringsteknologi ikke bare endrer måten planlegging av arbeidslistene gjennomføres på, men også endrer arbeidsdagen til de ansatte, tjenestene som leveres til brukerne og organisering av oppgaver. Planleggingsverktøyet påvirker derfor arbeidshverdagen ...

År 2017
Type Rapport/avhandling