Til hovedinnhold

Mette Røhne

Senior prosjektleder

Mette Røhne

Senior prosjektleder

Mette Røhne
Telefon: +47 415 55 619
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1658406

Health-care services are increasingly being digitized for greater flexibility and efficient sharing of information. There is also increased awareness among health-care providers that they must consider their services from the perspective of the patient. To offer a coherent patient journey and effici...

Forfattere Halvorsrud Ragnhild Lillegaard Annette Lund Røhne Mette Jensen Andreas Momme
År 2019
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1623840

Fra pilot til drift – tjenestesetting av velferdsteknologi Norske kommuner skal ta i bruk velferdsteknologi som en integrert del av tjenestene de nærmeste årene. Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark jobber med denne utfordringen og har engasjert SINTEF for å utvikle en i...

Forfattere Ausen Dag Røhne Mette Øderud Tone Storholmen Tore Christian B Eknes Trine W. Haslestad Stine Sørensen Elisabeth Omland May
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1603972

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) er en modell for fleksibel, aktiv og oppsøkende behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet. FACT er en tilpasning av ACT-modellen (Assertive Com...

Forfattere Røhne Mette Melby Line Tjelta Tor Helge Fjørtoft Torstein
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1603782

MS-DOS er et forprosjekt som undersøker muligheter for at personer med multippel sklerose (MS) og relevante helseaktører kan ta i bruk digitale hjelpemidler for bedre oppfølging, behandling og mestring av sykdommen. Målet for MS-DOS er å samle informasjon om hvilke utfordrin...

Forfattere Røhne Mette Halvorsrud Ragnhild Strisland Frode Moen Stine Marit Celius Elisabeth Gulowsen
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1574957

Hjemmetjenesten i Kilen i Sandefjord kommune har gjennom prosjektet OPTET (Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester) fått erfaring med optimeringsverktøyet SPIDER for planlegging av arbeidslister. Sandefjord kommune har innført SPIDER med målsetning om å forbedre kvali...

Forfattere Røhne Mette Grut Lisbet Ausen Dag Thaqi Elisa Andersen Gina Iren Sandåker Torjus
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1549329

Norge står foran en stor endring av befolkningens aldersprofil og antall eldre vil doble seg de neste 20 årene, noe som potensielt betyr en betydelig vekst i behovet for helsetjenester. Det er behov for å tilby helsehjelp på nye, mer effektive og bærekraftige måter. Fri...

Forfattere Røhne Mette Nedkvitne Sigrid Sælen Lene
År 2018
Type Rapport/avhandling