Til hovedinnhold
Norsk English

Asbjørn Lein Aalberg

Forsker/dr.gradsstipendiat

Erfaren med forskning og utvikling innen sikkerhetsledelse, særlig med fokus på menneske og organisasjon, sikkerhetskultur, etterlevelse, automatisering. Arbeidet mye i maritim og offshore bransje.

Utdanning

Master i organisasjonspsykologi ved NTNU
For tiden doktorgradsstipendiat i sikkerhetsledelse ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU

Kompetanse og fagområder

Kvalitativ og kvantitative forskningsmetoder
Automatisering
Prosjektledelse
Tillit
Sikkerhet
Profesjonskultur og identitet

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/asbj%C3%B8rn-lein-aalberg-23219655/

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strindvegen 4
Trondheim