Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av arbeidstid i petroleumsnæringen

Sammendrag

Offshoreindustrien er kjent for å ha en krevende arbeidstid, og både teori og
observasjoner antyder at krevende arbeidstid kan ha sammenhenger med en rekke negative helseutfall og risiko for skader. Denne studien har derfor tatt
utgangspunkt i innsamlet RNNP-data i tidsrommet 2011 til 2021 for å undersøke
utviklingen i arbeidstid på norsk sokkel de 10 siste årene, samt undersøke
eventuelle sammenhenger mellom arbeidstid og ulike utfallsmål knyttet til helse,
skader, HMS og arbeidsmiljø.

Over de 10 siste årene har bruken av overtid og utvidet oppholdstid hatt en
nedgang mellom 2013 og 2015, for å mot siste målepunktet i 2021 nærme seg
nivået det startet ut med i 2011. Vi finner sammenhenger mellom overtid og
opplevelsen av arbeidstidsbelastning, høye jobbkrav, håndtering av målkonflikter,
lav jobbkontroll og rapporterte helseplager, men ingen direkte sammenheng
mellom arbeidstidsvariablene og sykefravær og skader. Årsakene til at en ikke kan
påvise en sammenheng mellom overtid og sykefravær diskuteres i rapporten, og
en hovedårsak lar seg trolig knytte til måten sykefravær er operasjonalisert på i
RNNP-spørreskjemaet.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2023

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2023:00064

ISBN

978-82-14-07991-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin