Til hovedinnhold
Norsk English

MARMAN - Maritime Resilience Management of an Integrated Transport System

Ved introduksjon av autonome skip i det Maritime Transport Systemet (MTS), vil det være av stor betydning å ivareta resilience, sikkerhet og trygghet. For å sikre et integrert MTS, vil vi utvikle kunnskap som grunnlag for styring (lover og regler), ledelse og arbeidspraksis. Ny kunnskap og kompetanse vil omfatte muligheter, i tillegg til potensiell sårbarhet og risiko forbundet med økende automatisering.

Kontaktperson

3D-grafikk: Mikael Sætereid

Maritime transportsystemer (MTM) blir stadig mer sammenkoblet, automatisert og komplekst. Denne utviklingen innebærer nye muligheter, men også nye sårbarheter og risiko.

MARMAN-prosjektet omhandler implementering og anvendelse av teknologi med ulik grad av automatisering. Resilience-perspektivet er en proaktiv tilnærming til håndtering av alt fra normal operasjonell, variasjon i praksis, til uønskede hendelser og katastrofer. Kunnskap om resilience kan anvendes til å forbedre påliteligheten til MTM, eksempelvis ved implementering av nye transportsystemer som autonome fartøy.

Videre vil prosjektet utforske hvilken former for regulatorisk, ledelses- og operasjonell kompetanse som er nødvendig ved økt sammenkobling og automatisering.

Resultatene knyttet til maritim resilient ledelse vil ha basis i en sosioteknisk tilnærming og tilpasses området integrert planlegging. Innen feltet resilience vil teori og operasjonell praksis bli sett i sammenheng for å kunne håndtere både forutsette og uventede hendelser.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Finansiering

Forskningsrådet, med tilleggsfinansiering fra NTNU

Samarbeidspartnere

SINTEF Digital, SINTEF Ocean AS, NTNU
VTI (Sweeden) og Ohio State University (USA)

Referansegruppe

ITS Norge, Massterly, Sjøfartsdirektoratet og Ateo AS

Prosjekttype

Forskerprosjekt