Til hovedinnhold
Norsk English

Automatiserte transportsystemer (SATS)

SATS er SINTEFs tverrfaglige satsing for å møte utfordringene og vise mulighetene for automatiserte transportsystemer på land og sjø.

Kontaktperson

SINTEF møter utfordringene og mulighetene med automatiserte transportsystemer på land og sjø. Foto: Shutterstock
SINTEF møter utfordringene og mulighetene med automatiserte transportsystemer på land og sjø. Foto: Shutterstock

Grønn omstilling og strengere krav til sikkerhet utfordrer dagens transportsystem, som i stor grad er basert på ikke-fornybar energi. 9 av 10 av alle dødsulykker på veg kan spores til menneskelig svikt. De neste årene vil fortettingen i byer stille store krav til effektiv mobilitet, og samtidig som digitale løsninger kan gi smartere og mer effektiv transport. Autonome og fullt eller delvis ubemannede transportsystemer er en av de mest lovende teknologiske løsningene her.

Utviklingen av automatiserte transportsystemer er sterkt teknologidrevet, og utviklingen skjer raskt. Samtidig vil et helt eller delvis automatisert transportsystem påvirke og utfordre samfunnsutviklingen. Dette gir store utfordringer for både teknologi, samfunnsliv og regelverk, og krever tverrfaglig tilnærming for å lykkes.

SATS er SINTEFs tverrfaglige satsing for å møte utfordringene og vise mulighetene for automatiserte transportsystemer på land og sjø. Satsingen skjer i samarbeid mellom flere institutter, og er tuftet på kompetanse/komplementaritet knyttet til alle transportformer og løsninger for sammenhengende automatiserte transportkjeder.

Foreløpig deltar disse SINTEF-enhetene i satsingen:

  • SINTEF Community
  • SINTEF Digital
  • SINTEF Ocean

Samarbeidet skal finansieres gjennom bruk av egne midler.

Det overordnede målet for SATS er å posisjonere SINTEF for å kunne vinne et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Et slikt senter vil stimulere til innovasjon i norsk industri og sikre et godt samarbeid mellom forskningsmiljøene, offentlige myndigheter og et innovativt næringsliv.

Vi vil utvikle og styrke det tverrfaglige samarbeidet ved å gjennomføre månedlige fagseminarer og utvikle felles prosjektinitiativer.

Eksempler på prosjekt innenfor automatiserte transportsystemer: