Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisering i transport

Automatisering kan gjøre transport av folk og gods sikrere, mer miljøvennlig og mer effektiv.

Kontaktperson

Grønn omstilling og krav til sikkerhet utfordrer transportsystemet vårt. Dagens system er fortsatt i stor grad basert på ikke-fornybar energi , og ni av ti dødsulykker på veien skyldes menneskelig svikt. Fortetting i byer krever også mer effektiv mobilitet. 

Autonome og fullt eller delvis ubemannede transportsystemer er en av de mest lovende løsningene på alle disse utfordringene.

Utviklingen av automatiserte transportsystemer er teknologidrevet, og den skjer raskt. Samtidig vil automatisering av transportsystemet påvirke både samfunnsliv og regelverk.

SINTEF jobber tverrfaglig for å møte utfordringene og vise mulighetene for automatiserte transportsystemer på land og til sjøs. vi har kompetanse innen alle transportformer og utvikler løsninger for sammenhengende automatiserte transportkjeder.

Ekspertiser

Nyheter

Prosjekter