Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisering i transport

Automatisering kan gjøre transport av folk og gods sikrere, mer miljøvennlig og mer effektiv.

Kontaktperson

Grønn omstilling og krav til sikkerhet utfordrer transportsystemet vårt. Dagens system er fortsatt i stor grad basert på ikke-fornybar energi , og ni av ti dødsulykker på veien skyldes menneskelig svikt. Fortetting i byer krever også mer effektiv mobilitet. 

Autonome og fullt eller delvis ubemannede transportsystemer er en av de mest lovende løsningene på alle disse utfordringene.

Utviklingen av automatiserte transportsystemer er teknologidrevet, og den skjer raskt. Samtidig vil automatisering av transportsystemet påvirke både samfunnsliv og regelverk.

SINTEF jobber tverrfaglig for å møte utfordringene og vise mulighetene for automatiserte transportsystemer på land og til sjøs. vi har kompetanse innen alle transportformer og utvikler løsninger for sammenhengende automatiserte transportkjeder.

Ekspertiser

Nyheter

Mer bærekraftig transport med økt bruk av innlands vannveier

Mer bærekraftig transport med økt bruk av innlands vannveier

Transport på innlands vannveier regnes med sine lave samfunnskostnader som den nest mest bærekraftige formen for landtransport – bare slått av jernbane. Og når alle transportformer går over til nullutslipp, blir vannveistransport den transportformen...

Prosjekter

AutoPort – AI-optimering av havnelogistikk og -administrasjon

AutoPort – AI-optimering av havnelogistikk og -administrasjon

Start:
Slutt:

Autoport-prosjektet skal forbedre effektiviteten av små havner ved å bruke kunstig intelligens og operasjonsanalyse til å optimalisere lasthåndtering. Fokuset for prosjektet er å få til et modalt skift fra veitransport til sjø- og jernbane-basert...

MODI

MODI

Start:
Slutt:

EU-prosjektet MODI skal legge til rette for automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfører.

GeoTracks

GeoTracks

Start:
Slutt:

GeoTracks skal pilotere og utvikle en prototyp på en løsning for veiprising som baserer seg på posisjonsdata fra mobilnettet.

Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula

Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula

Start:
Slutt:

Prosjektet skal utvikle kunnskapsgrunnlag for teknologivalg, utforming av løsning og organisering av en automatisert mobilitetstjeneste som er attraktiv, trygg, miljøvennlig og kostnadseffektiv.

Aurora Urban Freight

Aurora Urban Freight

Start:

Launched in 2020, the Aurora Urban Freight partnership brings together cutting-edge work from leading research institutions in the Northern latitudes. Our goals are to increase awareness of cultural influences in freight research and project...

INVAPRO – Intelligente vannprosesser

INVAPRO – Intelligente vannprosesser

Start:
Slutt:

Hovedmålet i INVAPRO er å oppnå økt prosesskunnskap og kontroll ved å benytte nye maskinlæringsmetoder og tilgjengelig driftsdata for å utvikle norsk vannbehandlingssektor mot mer optimal, effektiv og miljøvennlig drift.