Til hovedinnhold
Norsk English

Hanne Seter

Seniorforsker

Bio: Hanne Seter (PhD statsvitenskap) jobber som seniorforsker på SINTEF ved avdeling Mobilitet. Hanne jobber med anvendelse av teknologi i transportsystemet, inkludert brukerundersøkelser, evaluering av teknologi, og myndighetenes rolle i uttesting og implementering. Fokus på å teste og pilotere teknologi, samt å lære hvordan man skal samhandle for at teknologien skal bli mest mulig nyttig for samfunnet som helhet. Hanne er også arbeidspakkeleder for evaluering i EU-prosjektet MODI.

Utdanning

21.4.2017 (dissertation defended) Ph.D. in Political Science Department of Sociology and Political Science, Norwegian University of Technology and Science (NTNU), Norway

2011 Master's degree in Political Science Department of Sociology and Political Science, Norwegian University of Technology and Science (NTNU), Norway

Fagområder

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim