Til hovedinnhold
Norsk English

Autonome transportsystemer

Selvstyrende kjøretøy vil gjøre det både enklere, sikrere, mer effektivt og mer miljøvennlig å transportere personer og gods.

Kontaktperson

Selvstyrende kjøretøy krever mindre areal, og trafikken kan pakkes tettere når avstanden mellom kjøretøy kan reduseres. Det gir økt kapasitet i vegnettet. Trafikken blir også sikrere fordi man unngår ulykker som skyldes menneskelige feil.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Bruksområder for autonome fartøy
  • Teknologiutvikling
  • Interaksjon med andre kjøretøy og trafikanter
  • Lover og regler og effekter på sikkerhet og miljø
  • Menneske-maskin grensesnitt for autonom kjøring

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF har som oppgave å se inn i den nære framtida og gi kunnskap til beste for samfunnet og miljøet. 

Aktuelt

– Digitale biler er de tryggeste

– Digitale biler er de tryggeste

Automatiserte biler og busser kjører ikke i fylla, er ikke uoppmerksomme, søvnige eller aggressive. Helt selvkjørende biler vil kunne følge trafikkreglene til punkt og prikke.