Til hovedinnhold
Norsk English

Autonom transport

Selvkjørende biler og busser gjør det enklere, sikrere, mer effektivt og mer miljøvennlig å transportere personer og gods. Sammen med næring og myndigheter finner vi de løsningene som fungerer.

Kontaktperson

Selvkjørende biler krever mindre areal, og trafikken kan pakkes tettere. Det gir økt kapasitet på veiene. Trafikken blir også sikrere fordi man unngår ulykker som skyldes menneskelige feil.

SINTEF ser inn i den nære framtida og gir kunnskap til beste for samfunnet og miljøet. 

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Kartlegge bruksområder for autonome kjøretøy
  • Teknologiutvikling
  • Interaksjon med andre kjøretøy og trafikanter
  • Lover og regler og effekter på sikkerhet og miljø
  • Menneske-maskin grensesnitt for autonom kjøring