Til hovedinnhold
Norsk English

Autonome transportsystemer

Selvstyrende kjøretøy vil gjøre det både enklere, sikrere, mer effektivt og mer miljøvennlig å transportere personer og gods.

Kontaktperson

Selvstyrende kjøretøy krever mindre areal, og trafikken kan pakkes tettere når avstanden mellom kjøretøy kan reduseres. Det gir økt kapasitet i vegnettet. Trafikken blir også sikrere fordi man unngår ulykker som skyldes menneskelige feil.

SINTEF har som oppgave å se inn i den nære framtida og gi kunnskap til beste for samfunnet og miljøet. Vi ser økt bruk av roboter og automatiserte systemer. Vi har allerede selvgående og selvstyrende roboter i hjem og hage, som støvsugere og gressklippere, og fjernstyrte eller selvstyrte droner i lufta blir mer og mer vanlig. Skal vi kunne mestre dette paradigmeskiftet, trenger vi forskning og utvikling på bruksområder, teknologi, interaksjon med andre kjøretøy og trafikanter, lover og regler og effekter på sikkerhet og miljø. Det er også behov for å studere menneske-maskin grensesnitt for autonom kjøring.

Aktuelt

– Digitale biler er de tryggeste

– Digitale biler er de tryggeste

Automatiserte biler og busser kjører ikke i fylla, er ikke uoppmerksomme, søvnige eller aggressive. Helt selvkjørende biler vil kunne følge trafikkreglene til punkt og prikke.