Til hovedinnhold
Norsk English

Mobilitet - forskning på transport og samferdsel

Vi utvikler bærekraftige løsninger for transport, mobilitet og infrastruktur.

Kontaktperson

SINTEF bidrar til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur. Dette er de viktigste driverne:

  • Norge skal være klimanøytralt i 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Det betyr null utslipp fra transport.
  • Norge skal ha null drepte i trafikken.
  • Urbanisering, netthandel og økt transport fra industri gir behov for nye mobilitetsløsninger.

Vi tror norsk industri kan bli en verdensledende leverandør av løsninger og kompetanse innen nullutslippsteknologi, autonom transport, teknologi og modeller for effektive, sikre og miljøvennlige transportsystemer, samt teknologi og systemer for en grønn anleggssektor. 

Gjennom dialog med politikere og organisasjoner, og aktiv deltagelse i nasjonale strategiprosesser, løfter vi i SINTEF sentrale problemstillinger og bruker vår samlede kompetanse og forskningsinfrastruktur til å finne løsninger.

Her er noen av prosjektene SINTEF jobber med innen mobilitet.
Her er noen av prosjektene SINTEF jobber med innen mobilitet.

Ekspertiser innen mobilitet

Laboratorier

Aktuelt

Prosjekter

Captain

Captain

Start:
Slutt:

Robuste strategier og tiltak for redusert energiforbruk i transportsektoren

WILDETECT

WILDETECT

Start:
Slutt:

Exploring preconditions for an integrated safe and smart traffic environment system - for wildlife collision avoidance

Måleprosjekt veitrafikkstøy

Måleprosjekt veitrafikkstøy

Start:
Slutt:

Dette prosjektet har som mål å tilpasse ny støyestimeringsmetodikk til Norges særegne forhold, ved å benytte store mengder ubemannede målinger og maskinlæring.

MODI

MODI

Start:
Slutt:

EU-prosjektet MODI skal legge til rette for automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfører.

Mobilitet på SINTEFblogg

Dette forsker vi på

Mobilitetsforskning i SINTEF

SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.
SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.