Til hovedinnhold
Norsk English

Mobilitet transport og samferdsel

Vi utvikler bærekraftige løsninger for transportsektoren.

Kontaktperson

I 2030 blir grønn mobilitet et av de viktigste forretningsområdene i verden. Vi tror norsk industri kan bli en verdensledende leverandør av teknologi og kompetanse innen nullutslippsteknologi, autonome transportsystemer, teknologi og modeller for effektive, sikre og lavutslipps transportsystemer, samt teknologi og systemer for en grønn anleggssektor. 

SINTEF bidrar til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur. Dette er de viktigste driverne:

  • Norge skal være klimanøytralt i 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Det krever null utslipp fra transport.
  • Norge skal ha null drepte i trafikken.
  • Urbanisering, økt e-handel og økt transport fra industri gir behov for nye mobilitetsløsninger.

Gjennom dialog med politikere og organisasjoner, og aktiv deltagelse i nasjonale strategiprosesser, løfter vi i SINTEF sentrale problemstillinger og bruker vår samlede kompetanse og forskningsinfrastruktur til å finne løsninger.

Her er noen av prosjektene SINTEF jobber med innen mobilitet.

Her er noen av prosjektene SINTEF jobber med innen mobilitet.

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

Prosjekter

Mobilitet på SINTEFblogg

Dette forsker vi på

Mobilitetsforskning i SINTEF

SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.

SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.