Til hovedinnhold
Norsk English

Mobilitet - forskning på transport og samferdsel

Vi utvikler bærekraftige løsninger for transport, mobilitet og infrastruktur.

Kontaktperson

I 2030 kommer grønn mobilitet og transport til å være et av de viktigste forretningsområdene i verden. Vi tror norsk industri kan bli en verdensledende leverandør av løsninger og kompetanse innen nullutslippsteknologi, autonome transportsystemer, teknologi og modeller for effektive, sikre og lavutslipps transportsystemer, samt teknologi og systemer for en grønn anleggssektor. 

SINTEF bidrar til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur. Dette er de viktigste driverne:

  • Norge skal være klimanøytralt i 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Det betyr null utslipp fra transport.
  • Norge skal ha null drepte i trafikken.
  • Urbanisering, netthandel og økt transport fra industri gir behov for nye mobilitetsløsninger.

Gjennom dialog med politikere og organisasjoner, og aktiv deltagelse i nasjonale strategiprosesser, løfter vi i SINTEF sentrale problemstillinger og bruker vår samlede kompetanse og forskningsinfrastruktur til å finne løsninger.

Her er noen av prosjektene SINTEF jobber med innen mobilitet.

Her er noen av prosjektene SINTEF jobber med innen mobilitet.

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

Klart for tyngre malmtog på Ofotbanen

Klart for tyngre malmtog på Ofotbanen

Det er behov for å kunne kjøre tyngre malmtog på Ofotbanen. Derfor har SINTEF undersøkt om eksisterende jernbaneinfrastruktur har tilstrekkelig kapasitet for de økte lastene.

Storstilt simuleringsøvelse for flygeledere i Oslo

Storstilt simuleringsøvelse for flygeledere i Oslo

Flygeledere fra Norge og Italia testet denne uka norskutviklet programvare, som kan hjelpe dem å utnytte luftrommet bedre og redusere flyforsinkelser. – Banebrytende forskning, var en av reaksjonene.

Prosjekter

Mobilitet på SINTEFblogg

Dette forsker vi på

Mobilitetsforskning i SINTEF

SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.

SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.