Til hovedinnhold
Norsk English

Kollektivtransport

SINTEF forsker på hva som påvirker reiseatferd og hvordan man kan få flere til å reise kollektivt.

Kontaktperson

All vekst i persontrafikk i storbyområdene skal tas med kollektiv-, gang- eller sykkeltrafikk.

For å få til det trenger vi kunnskap om hvordan kollektivtilbudet bør utformes for at reisen fra dør til dør skal gå så effektivt og sikkert som mulig. Vi ser blant annet på hvordan teknologi kan utnyttes slik at både trafikanter og kollektivselskap får best mulig informasjon for forutsigbarhet i reisene.

Det er også behov for kunnskap for å utforme kollektivtilbudet for alle trafikanter gjennom blant annet universell utforming av holdeplasser og transportmiddel og nye teknologiske applikasjoner.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Reiseatferd
  • Tilrettelegging for valg av kollektivtransport
  • Utforming av kollektivtilbud
  • Teknologi for informasjonsdeling
  • Universell utforming