Til hovedinnhold

Kollektivtransport

Kollektivtransport

Nasjonal transportplan 2014-2023 sier at all vekst i persontrafikk i storbyområdene skal tas med kollektiv-, gang- eller sykkeltrafikk.
  • SINTEF bidrar til utviklingen med forskning på hva som påvirker vår reiseatferd og hvordan man kan legge til rette for at flere velger å reise kollektivt. Da må vi skaffe kunnskap om hvordan kollektivtilbudet bør utformes for at reisen fra dør til dør skal gå så effektivt og sikkert som mulig. Vi ser bl.a. på hvordan teknologi kan utnyttes slik at både trafikanter og kollektivselskap får best mulig informasjon for forutsigbarhet i reisene.
  • Det er også behov for kunnskap for å utforme kollektivtilbudet for alle trafikanter gjennom bl.a. universell utforming av holdeplasser og transportmiddel og nye teknologiske applikasjoner.
Forskningsleder
907 52 968