Til hovedinnhold
Norsk English

Captain

Robuste strategier og tiltak for redusert energiforbruk i transportsektoren

Kontaktperson

Klimagassutslippene fra transport øker, og en bærekraftig omstilling i transportsektoren er en stor samfunnsutfordring. Tiltak som reduserer etterspørsel etter transport,  er ofte kontroversielle og krever bred involvering.

I prosjektet Captain skal vi:

  • finne ut hvordan vi kan styrke offentliges myndigheters evne til å gjennomføre kontroversielle klimaomstillingsprosesser
  • identifisere barrierer som hindrer omstilling, og utvikle kunnskap om uønskede konsekvenser av tiltak  
  • utforske hvordan inkluderende deltakelsesprosesser kan styrke legitimiteten til offentlige beslutninger og klimapolitikk

Partnere: SINTEF (prosjektleder), NTNU, Asker kommune, Innlandet fylkeskommune, Trondheim kommune, Statens vegvesen

Prosjektet får 10,08 millioner fra Norges forskningsråd.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027