Til hovedinnhold
Norsk English

Gående og syklende

Å gå og sykle har positive konsekvenser for både helse, miljø og framkommelighet. Nasjonal transportplan 2014-2023 sier at all vekst i persontrafikk i storbyområdene skal tas med kollektiv-, gang- eller sykkeltrafikk.

Kontaktperson

SINTEF forsker på hvordan framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende kan styrkes gjennom utbygging av ny infrastruktur, drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, og hvordan transportsystemet bør utformes for å ivareta best mulig samspill mellom ulike trafikantgrupper.

Metodene vi bruker er:
Vi utvikler nye og mer presise verktøy og metoder for å måle hvor mye og hvor vi reiser med gange og sykkel, og identifisere faktorer som påvirker dette.

Aktuelt