Til hovedinnhold
Norsk English

Syklister og fotgjengere

SINTEF finner løsninger som kan få flere til å sykle og gå.

Kontaktperson

Å gå og sykle er bra for både helse, miljø og framkommelighet. All vekst i persontrafikk i storbyområdene skal tas med kollektiv-, gang- eller sykkeltrafikk.

Vi forsker på hvordan framkommeligheten og sikkerheten til myke trafikanter kan styrkes gjennom utbygging, drift og vedlikehold av  infrastruktur, og hvordan transportsystemet bør utformes for best mulig samspill mellom trafikantgrupper.

Vi utvikler verktøy og metoder for å måle hvor mye og hvor vi reiser med gange og sykkel, og identifisere faktorer som påvirker dette.

Aktuelt