Til hovedinnhold
Norsk English

VR-lab

SINTEF bruker Virtual Reality til å forske på blant annet evakuering i tunneler, trafikksikkerhet  og kjøreforhold.

Kontaktperson

Virtual Reality (VR) gjør det enklere, billigere og sikrere å gjennomføre eksperimenter der man ønsker å forske på reelle forhold. VR har blitt et viktig forskningsverktøy  innen områder som psykologi, nevrovitenskap, helse, markedsføring, arkitektur, belysning og mobilitet.

SINTEFs VR-lab brukes mest i transportforskning, og har blant annet blitt brukt til å forske på evakuering og sikkerhet i tunneler, trafikksikkerhet for barn som sykler, effekt av trafikksikkerhetkampanjer og for å teste kjøreforhold for motorsyklister.

VR brukes også i byggenæringen. Building Information Modelling (BIM) gjør det mulig å lage informasjonsrike virtuelle modeller for å visualisere byggeprosjekter, og brukes for å gjøre prosjekteringsfasen mer effektiv og samtidig forbedre samarbeid og kommunikasjon mellom partene i et prosjekt.

VR har blitt et nyttig verktøy i prosjekter som benytter BIM, fordi det kan vekke design "til live", og tilføre verdi til prosjektene.

I vår VR-lab har vi:

  • Next Racing Level kjøresimulator
  • Virtualizer Gå-plattform
  • Sykkel
  • VR – briller med og uten øye-sporing funksjon

I tillegg til utstyret, har vi kompetanse på å simulere forskjellige miljøer, programmere virtuelle scenarier og regulere ytre parametre som temperatur.

Seniorforsker Gunnar Jenssen forteller hvordan SINTEF bruker VR for å forske på sikkerhet i tunneler.
Seniorforsker Gunnar Jenssen forteller hvordan SINTEF bruker VR for å forske på sikkerhet i tunneler.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

S.P. Anderens veg 3, 7061 Trondheim