Til hovedinnhold
Norsk English

Reisevaner

Kunnskap om folks reisevaner er nødvendig for å utvikle transporttilbudet. Vi kan planlegge, gjennomføre og analysere reisevaneundersøkelser.

Kontaktperson

Gjennom arbeid med reisevaneundersøkelser har vi bygget opp høy kompetanse på de mekanismene som ligger til grunn for folks transportbehov og reiseatferd.

Vi arbeider innen disse områdene:
Reisevaneundersøkelser brukes for å følge utviklingen i befolkningens reisevaner over tid, og for å studere effekter av ulike tiltak  i transportsystemet. Slike tiltak kan være nye transporttilbud, som en bybane, eller virkemidler som bompenger. Data fra reisevaneundersøkelser inngår også i grunnlaget for transportmodellene som brukes i transportplanlegging.

SINTEF jobber også med å videreutvikle datainnsamlingsmetodene for reisevaneundersøkelser, ved å ta i bruk de mulighetene som ligger i ny teknologi.