Til hovedinnhold
Norsk English

Digitalisering i transport

Vi forsker på framtidens mobilitetsløsninger. Automatisering av person- og godstrafikk og nullutslippsmobilitet er sentrale tema.

Kontaktperson

Forskningen vår retter seg inn mot både deler av transportkjedene og hele intermodale kjeder. Vi forsker sammen med våre kunder for å finne den beste løsningen for dem. Menneske-, teknologi og organisasjon står sentralt for oss. Vi søker stadig å korte ned tidstapet mellom forskning og implementering.