Til hovedinnhold
Norsk English

Virtual-FCS - Virtuell og fysisk plattform for brenselcelle systemutvikling

VIRTUAL-FCS prosjektet skal gjøre det lettere, billigere og raskere å designe hybride brenselcelle- og batterisystemer for 0-utslipp innen transportsektoren.

Kontaktperson

Potensialet for bruk av brenselceller (BC) i transportløsninger, spenner fra personbiler til skip, der de konkurrerer med etablerte teknologier. Men en kostnadseffektiv omlegging til brenselcelleteknologi krever spesialkunnskap til hvordan hybride brenselcelle- og batterisystemer settes sammen og hvordan disse driftes optimalt. Dette representer en stor barriere og kan bremse- eller i verste fall sette en stopper for den teknologiske utviklingen.

I VIRTUAL-FCS prosjektet skal det utvikles et åpent tilgjengelig (cyber-fysisk) programverktøy som kan brukes som en global standard for brenselcelle fremdriftssystemdesign. Plattformen skal hjelpe systemintegratorer med begrenset brenselcelleerfaring å designe optimale fremdriftssystemer tilpasset egne behov og driftsprofiler.

Ved at utviklerne selv finner riktig sammensetning og størrelse av hybride brenselcelle- og batteri system-komponenter, samt optimal drift knyttet til disse, vil man gjøre design-fasen enklere og raskere, samtidig som man slipper å overdimensjonere bruken av dyre komponenter. Dette vil senke de totale eierskapskostnadene (TCO).

Konsortiet består av brenselcellespesialister (SINTEF, Ballard og FC Lab) som skal utvikle plattformen sammen med ledende systemintegratorer eller brenselcelle- sluttbrukere, Westcon (maritimt), Banke (lastebiler), Vivarail (tog) og Solaris (Busser).

Ambisjonen er at VIRTUAL-FCS sin hjemmeside, verktøy og treningsmaterialer skal bli en standard inngangsbillett for systemutviklere over hele verden som ønsker å lære hvordan de hybride brenselcellesystemer kan bygges inn i egne kjøretøy og fartøy.

Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram, emne FCH-01-3-2019 - Cyber-physical platform for hybrid Fuel Cell Systems, under GA nr. 875087.

Les mer om prosjektet på hjemmesiden www.virtual-fcs.eu 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2020 - 31.12.2022