Til hovedinnhold
Norsk English

Kyrre Sundseth

Forskningsleder

Kyrre Sundseth
Kontorsted:
Trondheim

Forskningsleder i avdeling for Bærekraftig energiteknologi.

Senterkoordinator for FME HYDROGENi - Norsk forskning og innovasjonssenter for hydrogen og ammoniakk.

Leder (Co-leader) av SINTEF sin konsernsatsning på hydrogen.

Utdanning

Dr. grad Kjemisk Teknologi

Kompetanse og fagområder

Innovative løsninger for bærekraftige energiteknologier og systemer.

https://www.sintef.no/sintef-industri/forskningsgrupper/forskningsgruppe-for-nye-energilosninger/

Fokuserer på å utvikle, demonstrere og implementere energiteknologier og systemer basert på sol- og vindkraft, vannelektrolyse, brenselceller og batterier.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/kyrresundseth/

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim