Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhet i utslippsfri transport

Sikkerhet er helt avgjørende ved innføring av ny teknologi eller nye energibærere for utslippsfri transport. Vi jobber sammen med kundene våre for å forstå risiko og utvikle trygge løsninger for fremtidens nullutslipps transportløsninger.

Kontaktperson

Enhver ny teknologi og energibærer må under lupen for å utvikle sikre løsninger slik at man unngår alvorlige hendelser som kan skade personer, materiell og miljø. Dette er helt avgjørende for at samfunnet skal akseptere den nye teknologien, og dermed et premiss for suksess. Dette er spesielt viktig i transportsektoren der teknologien ofte er tett på befolkningen.  

Sikkerhet må ivaretas langs hele verdikjeden fra produksjon til sluttbruk. Et sikkert design vil dessuten kunne øke lønnsomheten ved å redusere faren for nedetid som følge av ulykker og feil, og ved å unngå overdimensjonerte systemer.  

SINTEF jobber flerfaglig for å utvikle sikre teknologier innen utslippsfri transport, både til lands, på sjøen og i luften. God forståelse av de fysiske egenskapene og oppførselen til energibærere (f.eks. hydrogen og elektrisitet) er nødvendig for å forstå årsaksmekanismer og konsekvenser av uønskede hendelser, slik at vi kan unngå ulykker. Eksempler på slikt arbeid er: 

 • Modellering av søl og fordampning av flytende hydrogen, for å kunne bestemme om den raske faseovergangen mellom gass og væske vil være eksplosjonsartet – og dermed medføre forhøyet konsekvens ved søl 
 • Måling av materialers forenlighet med hydrogen, og hvordan materialegenskaper forringes i kontakt med hydrogen, slik at man unngår materialer som vil sprekke i bruk med hydrogen, og dermed sørge for at materialfeil skjer sjeldnere 
 • Modellering av ammoniakkdispersjon med forbedret fysisk representasjon hvordan vann og ammoniakk reagerer og påvirker hvor raskt skyen spres. 
 • Deteksjon av overoppheting i batteripakker for å kunne avskjære tilløp til batteribrann i tide 
 • Risikopersepsjon, brukeratferd og HMI (Human Machine Interface) 

Sammen med statistiske analyser av utstyrspålitelighet og menneskelige faktorer, danner dette et sterkt grunnlag for god risikoforståelse og -styring.  

Vi arbeider innen disse områdene: 

 • Sikker håndtering og bruk av nye energibærere, f.eks. hydrogen og ammoniakk
 • Termo- og fluiddynamisk modellering av gasser og væsker 
 • Strukturpåvirkninger og materialforringelse  
 • Frekvens- og pålitelighetsanalyser 
 • Tunnelsikkerhet 
 • Nullutslipps kjøretøyer  
 • Selvkjørende kjøretøyer, maskiner og roboter 

Typiske oppdrag for oss er: 

 • Studere risiko for ulike fysiske fenomener 
 • Studere sikkerhetskultur, risikopersepsjon, holdning og atferd (inkludert HMI) 
 • Studere tillit til teknologier og brukeraksept (selvkjørende/nullutslipps kjøretøyer) 
 • Utvikle rutiner og standarder for sikkerhet 
 • Vurdere nye løsningskonsepter mht. sikkerhet 

Hvem gjør vi dette for? 

 • Energiselskaper 
 • Maritim industri 
 • Forskningsrådet 
 • Transportaktører 
 • Myndigheter 

Prosjekter 

 • SH2IFT – Safe Hydrogen Fuel Handling and Use for Efficient Implementation. 
 • FastTrans - Påkjenning på elektrisk isolasjon fra raske transiente spenninger fra høyspennings konvertere
 • Tulips – Utslippsfri luftfart 
 • Smartfeeder – automatiserte og sømløse transporttjenester 
 • TrustMe – selvkjørende busser 
 • Tunnelsikkerhet og redningsrom