Til hovedinnhold
Norsk English

SmartFeeder

Prosjektet SmartFeeder skal gi kunnskap om hvordan automatiserte og sømløse tilbringertjenester kan bidra til en grønn omstilling hos trafikantene.

Kontaktperson

SmartFeeder samarbeidspiloter
SmartFeeder samarbeidspiloter

Det gjennomføres for tida flere forsøk med selvkjørende, elektriske minibusser i Norge. Prosjektet SmartFeeder skal identifisere utfordringer og høste erfaringer fra de beste løsningene i disse pilotprosjektene. Dette vil gi kunnskap om hvordan kollektivtilbudet kan utvides med automatiserte og attraktive tilbringertjenester for å sikre sammenhengende dør-til-dør-transport og bidra til en grønn omstilling hos trafikantene.

Gjennom studier av rammebetingelser, brukeraksept, forretningsmodeller, samt evaluering av reiseatferd og samfunnseffekter skal prosjektet utvikle anbefalinger som muliggjør en smidig implementering av smarte tilbringertjenester i Norge.

Figuren viser en konseptskisse for tilbringertjeneste til og fra et knutepunkt for kollektivtrafikk.

SmartFeeder er et prosjekt av typen "Innovasjon i offentlig sektor" som er delfinansiert av Forskningsrådet gjennom Transport 2025.

Jernbanedirektoratet er prosjekteier. SINTEF er prosjektleder og forskningspartner. Øvrige partnere er Statens vegvesen Vegdirektoratet, Forus PRT, ITS Norge, Acando og Applied Autonomy. Samarbeidspiloter er ForusShuttle, OBOS på Fornebu, Kongsberg Test Arena, Gjøvik og Ruter.

 Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2019