Til hovedinnhold
Norsk English

AVINOR og SINTEF i europeisk samarbeid: Målet er utslippsfri luftfart

EU gir 25 millioner euro til et ambisiøst prosjekt for europeiske lufthavner som skal bidra til å ta i bruk nye teknologier i luftfarten. Fra Norge skal AVINOR og SINTEF bidra til en grønnere luftfart.

De neste tiårene må luftfartssektoren løse mange krevende utfordringer knyttet til klimaavtrykk. Flyplasser, kunnskapsinstitutter og industripartnere i hele Europa går nå sammen i TULIPS-prosjektet ledet av Amsterdam lufthavn Schiphol for gjøre luftfarten bærekraftig.

- Avinor har lenge gått foran for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten; blant annet gjennom arbeidet med bærekraftig flydrivstoff og tilrettelegging for elektrifisering. I dag betyr det mer enn noensinne at vi jobber sammen med hele industrien, partnere og myndighetene for å nå målet om fossilfri luftfart i 2050. Slik sikrer vi at luftfarten vil ha «license to operate» også i det lange tidsperspektivet. TULIPS er et eksempel på et slikt samarbeid, som vi er glade for å være en del av, sier Abraham Foss, konsernsjef i AVINOR.

Finanseringen på 25 millioner euro (ca 250 millioner kroner) er en del av EUs storsatsing European Green Deal, som skal bidra til den nødvendige overgangen til lav- og nullutslippssamfunnet. Til sammen 29 partnerne skal bidra til utvikling av innovasjoner som letter overgangen til transport med lavt klimaavtrykk og bærekraftige flyplasser på tvers av de europeiske landegrensene.

Kompetanseutveksling mellom forskningsmiljøer

Prosjektpartnerne har som mål å få fart på utrullingen av bærekraftige teknologier innen luftfart. Amsterdam lufthavn Schiphol skal være hovedtestflyplassen for de 17 prosjektene som spinner ut av TULIPS.

SINTEF skal bidra med både kompetanse og teknologiske løsninger, samtidig som det er ønskelig å lære av andre toppmiljøer i Europa.

- Med dette prosjektet får vi anledning til å delta i testing og utvikling av grønne løsninger både på Amsterdam lufthavn og på norske lufthavner, og dermed så setter vi opp farten i arbeidet med å gjøre flyplassene utslippsfrie, sier SINTEF Digitals markedssjef for EU-forskning, Trond Bakken.

Bærekraftige løsninger testes på Avinors lufthavner

I tillegg til Schiphol, skal et utvalg bærekraftige løsninger også testes på Avinors lufthavner og i Torino og Larnaka.

Lav- og nullutslippsløsninger for kjøretøy er et tiltakene flyplassene skal se på sammen med kunnskapsinstituttene og industripartnerne. Prosjektet skal også teste ut løsninger for lading av elektrifiserte fly og ny hydrogenteknologi, samt se på muligheter for å bidra til økt produksjon og bruk av bærekraftig flydrivstoff. TULIPS vil også ha prosjekter på sirkulærøkonomi og materialgjenbruk, og legge forholdene til rette for at gods og passasjerer kan velge den reisemåten som er mest miljøvennlig og skaper minst kø.

Betydelig bidrag til fossilfri luftfart

Samarbeidet mellom fire veldig ulike flyplasser, samt innhentingen av erfaringer fra de involverte partnerne, vil tydeliggjøre løsningene som må til for å nå de europeiske klimamålene. Vellykkede demonstrasjoner av helt spesifikke tiltak som reduserer klimagassutslipp vil synliggjøre innovasjonene og hvordan de kan gjennomføres i hele Europa. Det er forventet at resultatene fra prosjektet vil utgjøre et betydelig bidrag til å nå målet om en fossilfri luftfart i Europa. Det er et mål for prosjektet at relevant kunnskap deles mellom de ulike aktørene i flyindustrien, inkludert andre europeiske flyplasser. På denne måten tilgjengeliggjøres TULIPS’ konsepter og teknologier.

   

Dette prosjektet har fått støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 etter tilskuddsavtale nr. 101036996.

Innholdet i denne pressemeldingen er TULIPS' eget ansvar og gjenspeiler ikke nødvendigvis EUs oppfatning.

Fakta TULIPS

TULIPS er et samarbeidsprosjekt mellom Royal Schiphol Group, Avinor, SINTEF AS, SINTEF Energi AS, Hermes Airports, Catalink Ltd, Torino Airport, Politecnico di Torino, Beta-I, Egis S.A., Excess Materials Exchange, Fraunhofer Gesellschaft, KLM Royal Dutch Airlines, KLM Equipment Services, Manchester Metropolitan University, Mobility Concept, Royal NLR  Netherlands Aerospace Centre, Nouryon Industrial Chemicals, Pipistrel Vertical Solutions, Port of Amsterdam, SKYNRG, TNO, TU Delft, Instituto Superior Téchnico, University of Antwerp, BAM Infraconsult, Ballard Power Systems Europe, DHL Global Forwarding Netherlands og Zepp.solutions.  

Prosjektet starter i januar 2022 og varer til desember 2025.

Kontaktperson