Til hovedinnhold
Norsk English

Elektrifisering av kystfiskeflåten ved bruk av batterier og brenselceller

SINTEF er med i utviklingen av verdens første null-utslipp kystfiskefartøy.

Kontaktperson

This drawing is and remains the property of GOT SKOGSØY A/S. The information and know-how hereon are confidential and may not be used, reproduced or revealed to others, in whole or in part, except with the prior written concent of SKOGSØY BÅT A/S.

Med midler fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF), er SINTEF med i utviklingen av et kystfiskefartøy med hybrid framdrift basert på batterier og brenselceller med hydrogen eller ammoniakk som drivstoff.

Nullutslippsfremdrift 

I klimaveikart for norsk fiskeflåte anslår FHF at innfasing av null- og lavutslippsteknologi er et av flere tiltak som kan bidra til en betydelig andel reduserte klimagassutslipp i sjømatnæringen innen 2030.

Utviklingen innen hydrogen- og brenselcelleteknologi har vært betydelig de senere årene og det finnes allerede kommersielle løsninger som er i daglig bruk i Norge. Eksempler på dette er hydrogenbiler, hydrogenlastebiler og hydrogenbusser. Slike løsninger kan tilpasses kystfartøy, men på grunn av batterienes lave energitetthet i forhold til vekt, og hydrogens lave energitetthet i forhold til volum, gir dette begrenset rekkevidde og tid på feltet. I dette tilfelle kan ammoniakk være attraktivt som et alternativt karbonfritt brennstoff med høyere energitetthet.

I prosjektet skal det utvikles en teknisk løsning basert på bruk av en batteripakke i kombinasjon med en eller flere brenselceller med hydrogen eller ammoniakk som drivstoff. I denne løsningen er det antatt at brenselcellen produserer strøm med samme kapasitet hele tiden, mens pådraget reguleres gjennom batteriet. Løsningen skal i første omgang utvikles for kystfiskefartøy med lengde mellom 10,9 og 14,9 meter og sjøvær på inntil 12 timer. Det vil også bli utført vurdering av kapasiteten på strømnettet i utvalgte fiskerihavner med tanke på fremtidig behov for batterilading og lokal produksjon av hydrogen.

Samler aktører og innovativ kunnskap

Partnerne i prosjektet representerer hele verdikjeden fra anvendt forskning (SINTEF Ocean, SINTEF AS, SINTEF Nord), via teknologileverandør (HYON), systemintegrator (Westcon), fartøyprodusent (Global Ocean Technology), til sluttbruker av kystfiskefartøyet (Ervik Kystfiske AS). I tillegg bidrar Gexcon, Sjøfartsdirektoratet og Berlevåg havn og Flakstad kommune med informasjon om sikkerhet og vurderinger rundt krav til teknologi og infrastruktur.

SINTEF samler sine erfaringer knyttet til fagmiljøer i SINTEF Ocean, SINTEF AS og SINTEF Nord med relevante prosjekter blant annet knyttet til driftsmønster og energiforbruk i sjarken Karoline med batterihybrid fremdriftsløsning, og PilotE-prosjektene HYBRIDskip og Hellesylt Hydrogen Hub der det jobbes med realisering av en hydrogenferge og infrastruktur for produksjon og fylling av hydrogen på båt. Det er også utført en studie på mulig forsyning av hydrogen til hurtigbåtene i Trondheim.

Hydrogenproduksjonsanlegget i Berlevåg vil i løpet av 2020/2021 kunne tilby 1 tonn hydrogen per dag produsert fra innestengt kraft. Prosjektet danner et solid grunnlag mot teknologiutvikling og realisering av en pilot på kystfiskefartøy i Berlevåg med tilhørende hydrogen eller ammoniakk verdikjede.

Fakta om prosjektet

Samarbeidspartnere

  • SINTEF Ocean
  • SINTEF AS
  • SINTEF Nord
  • Ervik Kystfiske
  • Global Ocean Technology
  • Westcon 
  • HYON
  • Gexcon
  • Sjøfartsdirektoratet

Budsjett:

  • Totalt: 3 476 000 kr

Andre kontakter:

Anders Ødegård

Anders Ødegård

Senior prosjektleder

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

29.06.2020 - 30.06.2021

Utforsk fagområdene