Til hovedinnhold
Norsk English

Geofencing for Smart Urban Mobility (GeoSUM)

Tett biltrafikk i byene våre påvirker og utfordrer samfunnets effektivitet, sikkerhet og miljø. I GeoSUM skal geofencing og C-ITS (kooperative intelligente transportsystemer) tas i bruk for å utvikle nye virkemidler og tiltak for å møte disse utfordringene.

Kontaktperson

Geofencing innebærer å definere en digital sone på et kart og formidle denne direkte til kjøretøyene. Geofencing gir en mulighet for å sette inn virkemidler raskt uten bruk av kostbar og rigid fysisk infrastruktur, som bomringer. Kun fantasien setter grenser for bruksområdene: informasjon om ulykker og utfordrende kjøreforhold langs vegen, hindre tilgang til områder, ta betalt for parkering eller differensiere avgifter mellom kjøretøygrupper (buss, bil, tungbil osv.).

To piloter

GeoSUM skal prøve ut to bruksområder for geofencing gjennom pilotforsøk. Det ene bruksområdet dreier seg om å definere spesifikke regler for sonen, som for eksempel å begrense bilenes makshastighet i området rundt skoler.

Det andre bruksområdet dreier seg om å definere lavutslippssoner hvor kjøretøyene selv rapporterer relevante data innenfor en sone, som antall kjørte kilometer, for å oppnå mer rettferdig vegprising. Soner for vegprising kan brukes for å raskt kunne bedre luftkvaliteten i bykjerner ved å belønne mer miljøvennlige drivstoffstyper og tilsvarende øke prisen for de mindre miljøvennlige. I dette tilfellet er hybridkjøretøy spesielt interessante fordi de kan tvinges over på el-drift innenfor en sone og dermed få lavere avgift.

De piloterte C-ITS tjenestene vil bli testet både i kjøretøy med støtte for C-ITS fra fabrikk og i kjøretøy der nødvendig utstyr må ettermonteres. Geofencing er en teknologi som allerede har vært i bruk innenfor andre bruksområder, for eksempel for å gi informasjon til smarttelefoner innenfor et definert området. Innen bruksområdet styring og informasjon til kjøretøy i trafikk er imidlertid dette nytt og representerer en betydelig innovasjon både nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet

GeoSUM er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Volvo, Q-Free, NTNU og SINTEF. Samarbeidet mellom det offentlige og det private står sentralt i utviklingen av disse tjenestene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2021