Til hovedinnhold
Norsk English

GeoTracks

GeoTracks skal pilotere og utvikle en prototyp på en løsning for veiprising som baserer seg på posisjonsdata fra mobilnettet.

Kontaktperson

Dagens transportsystem er i endring. De transportpolitiske målsetningene om økt sikkerhet, fremkommelighet og mer miljøvennlig transport krever nye former for regulering, teknologi og tiltak. Parallelt ser man at statens inntektskilder forbundet med avgifter og bompenger faller på grunn av økt elektrifisering og deres insentivordninger, samtidig som motstanden mot  bomstasjoner øker.

Flere studier og utvalg peker på veiprising som en mulig løsning på disse utfordringene, og her har mobilselskapene en unik mulighet til å tilby en innovativ og lønnsom løsning.

GeoTracks vil:

  1. Bane vei for et nytt og meget lønnsomt forretningsområde for Telia og andre mobiloperatører i Norge.
  2. Tilby en løsning for strekningsbasert veiprising som er billigere og krever mindre infrastruktur i både bil og vegkant enn tidligere diskuterte alternative.
  3. Utvikle en prototyp på et etterlengtet verktøy som myndigheter kan benytte for å mer rettferdig og dynamisk kunne regulere veitrafikken i byene slik at de transportpolitikken målsetningen kan nås.

Eksisterende kunnskap om tjenester for intelligente transportsystemer, og spesielt løsninger for veiprising med tilhørende muligheter og utfordringer, skal kombineres med kunnskap om posisjoneringsdata fra mobilnettet for å hente frem et helt nytt markedsområdet og løsning for veiprising. Prosjektet skal teste og vurdere den teknologiske løsningen gjennom pilotering, samt utvikle en prototyp, for å kartlegge hvordan Telia best kan ta GeoTracks videre til markedet innen ITS.

Løsningen som presenteres i GeoTracks representerer en helt ny og revolusjonerende metode for å gjennomføre veiprising på, både nasjonalt og internasjonalt, og har klare fordeler fremfor de løsningene som utredes i dag.

GeoTracks hadde oppstart august 2021, og skal i den første perioden detaljplanlegge gjennomføringen av prosjektets pilot for å sikre relevant datainnsamling. Parallelt vil det diskuteres hvordan forventet ytelse kan benyttes inn i prosjektets use-case: veiprising. Dette inkluderer undersøkelser av teknologien samt krav til tjenesten. Disse to hovedaktivitetene vil gjennomføres i samarbeid mellom alle tre partnere.

GeoTracks er et prosjekt under BIA-programmet drevet av Forskningsrådet. Telia er prosjekteier, prosjektpartnere er Statens Vegvesen og SINTEF (forskningspartner). 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023