Til hovedinnhold

Infrastruktur og investeringsbeslutninger

Infrastruktur og investeringsbeslutninger

Vi arbeider med beslutningsstøtte for utvikling av infrastruktur. Dette handler om teknologivalg, avveining av vedlikehold versus nyinvestering, samt rekkefølge og prioritering av tiltak som gir optimal ressursallokering.

Nøkkelen til gode beslutninger er å ha et helhetlig perspektiv i tid og rom, og ta inn over seg hvordan tiltak samspiller med eksisterende infrastruktur. Dette anvendes i forhold til jernbanesektoren spesielt og samferdsel mer generelt, men har et betydelig potensial også i forhold til vann og avløp.

 

Forskningssjef
900 43 270