Til hovedinnhold
Norsk English

Investering i vei og infrastruktur

Vi utvikler beslutningsstøtte for bygging av infrastruktur. Det handler om teknologivalg, vedlikehold versus nyinvestering, samt rekkefølge og prioritering av tiltak for optimal ressursbruk.

Kontaktperson

Nøkkelen til gode beslutninger er å ha et helhetlig perspektiv i tid og rom, og forstå hvordan nye tiltak samspiller med eksisterende infrastruktur. Vi anvender dette i jernbanesektoren spesielt og i samferdsel generelt. Metodene vi benytter har et betydelig potensial også i vann og avløp.