Til hovedinnhold
Norsk English

Elektrisk transport

Fremtidens transport er elektrisk. Den kan komme fra ren elektrisk drift fra batterier, eller via omforming av hydrogen i en brenselcelle. Også hybride løsninger er en mulighet.

Kontaktperson

Transport kan omfatte vanlige personbil, tunglast, skip og jernbane. Batteriet i bilene kan også brukes som mobil lager som kobles til det elektriske nett, f.eks hvis bilen står hjemme eller på parkeringsplass. Dette kan hjelpe med å redusere negative effekter i nettet forårsaket av f.eks. (hurtig)lading av biler. Nye tariffer både for uttak av energi og leveranse må kunne håndtere fremtidens smarte nett med elbil, sol, vind og avanserte elektriske utstyr (kunde, marked, nett).

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Integrasjon av elbiler i energisystemer og markedsområder
 • Utvikling av alternative tariffmodeller, både for elbileier og strømleverandører
 • Anvendelse av mobile lager i energisystemer (f.eks. Vehicle2Grid)
 • Optimal drift av ladestasjoner (elektrisk, hydrogen)
 • Analyse av klimagassutslipp fra forskjellige energisektorer med integrasjon av klimavennlige biler

Typiske oppdrag for oss er:

 • Analyse av leveringskvalitet og løsninger for integrasjon av elektriske biler og mobile lager i kraftsystemet
 • Reduksjon av effektene av lading/utlading i distribusjonnett
 • Sikker leveranse av energi i distribusjonsnett og takling av lokal og regional ubalanse (sol, vind, flaskehalser, uttak, balanse energi) med hjelp fra mobile lager
 • Leveranse av ladeprofiler fra elektriske biler og husstander
 • Optimert lading av biler (elektrisk, hybrid, hydrogen) med hensyn til energipriser og tilgjengelighet
 • Måling og dataanalyse (ladeprofiler, spenningskvalitet)
 • Bruk av SmartGrid-laboratoriet for testing og simuleringer

SINTEF er den største uavhengige forskningsinstitusjon i Skandinavia med en lang historie med både nasjonale, europeiske og globale prosjekter. Vi deltar og leder flere ulike prosjekter relatert til temaet.

Det nye SmartGrid-laboratoriet er i stand til å simulere ulike effekter av elektriske biler og husholdninger. En stor database med måleresulater som kommer fra husholdninger med lading opp til industri og energileverandører er tilgjengelig. Vi måler, evaluerer, behandler og analyserer data fra ulike kilder. Teknisk moderne verktøy og en internasjonal stab støtter våre prosjekter. Det er et tett samarbeid med NTNU og deres studenter.

Vi jobber for:

 • Sluttbruker (elbileier, huseier, borettslag)
 • Energileverandør, kraftselskapIndustri/næringsliv (elbilflåter, kjøpesenter, drivere av ladestasjoner)
 • Internasjonal og nasjonal forskning

Kompetansesiden knyttes mot: