Til hovedinnhold
Norsk English

Smart Regions - Avanserte målere og nye tjenester for redusert energibruk

Ny målerteknologi gjør det mulig å tilby tjenester som gir bedre energiforvaltning, automatisering og informasjon. Dette er en forbedring i forhold til dagens systemer for måling og avregning av energiforbruket til strømkunder.

Kontaktperson

SINTEF Energi AS deltok i EIE-prosjektet "SmartRegions", der målet var å stimulere til nye tjenester basert på AMS, for å bidra til energieffektivisering, topplastreduksjon og integrering av fornybar energi.

Kost_Nytte Verktøy

I forbindelse med SmartRegions-prosjektet ble det utarbeidet et excel-verktøy for beregning av kost/nytte i forbindelse med utrulling av AMS-teknologi og tjenester basert på denne teknologien.

Verktøyet finnes både i en forenklet versjon hvor beregningene gjennomføres for elektrisitet. Den forenklede versjonen er oversatt til 8 forskjellige språk. I tillegg er det utarbeidet en utvidet versjon hvor beregninger gjennomføres for elektrisitet, gas, fjernvarme og vann. Den utvidete versjonen finnes bare på engelsk.

Mer informasjon på prosjektets engelske hjemmeside finnes på denne siden.  

Prosjektpartnere

  • Jyväskylä Innovation Ltd (project coordination), Finland
  • Benet Ltd / Central Finland Energy Agency, Finland
  • SINTEF Energi AS, Norway
  • EnCT GmbH, Germany
  • Austrian Energy Agency, Austria
  • NL Agency, The Netherlands
  • The Polish National Energy Conservation Agency, Poland
  • Institute for Studies and Power Engineering (ISPE), Romania
  • University Politehnica of Bucharest, Romania
  • ESCAN, S.A., Spain

Enova SF finansierte den norske aktiviteten i forbindelse med prosjektet.Publikasjoner

 

Pressemeldinger  
  Pressemelding 28. november 2012 - "Europeisk Landskapsrapport for AMS 2012"
  Pressemelding 22. februar 2011 - "Europeisk Landskapsrapport for AMS"
Rapporter  
  D2.1 Europeisk smart Metering Landscape Report
  D3.1 Criteria Report
Brosjyrer  
  Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS): Nøkkelen til forbedret energiledelse
  SmartRegions Brosjyre (engelsk)
  SmartRegions Brosjyre (norsk - for utskrift)
  SmartRegions Brosjyre (norsk - for web)
  Smart metering for residential customers
  Smart metering for Commercial/Public customers
  AMS for husholdning - smartere bruk av elektrisitet
  AMS for næring - smartere bruk av elektrisitet
  Anbefalinger til regulering av tjenester og prisinsentiver basert på smarte målere (AMS)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2010 - 2013