Til hovedinnhold
Norsk English

Samfunnsøkonomi

Hvordan kan samfunnets ressurser brukes mest mulig effektivt, for å skape høyest mulig velferd?

Kontaktperson

Vi forsker for å få kunnskap om økonomiske effekter av innovasjon og endringsprosesser, i offentlig sektor og i privat næringsliv. Denne kunnskapen er viktig for å prioritere ressurser på en bærekraftig måte. Vi har fokus på analyse og metodeutvikling innenfor blant annet regionaløkonomi, næringsutvikling, nytte-kostnadsanalyse, industriell økonomi, ringvirkningsanalyse og evaluering. 

Samfunnsøkonomisk ekspertise benyttes på tvers i hele SINTEF, og vi jobber inn mot flere bransjer og sektorer, for eksempel:

  • Verdiskapings- og ringvirkningsanalyser for norsk sjømatnæring
  • Økonomisk effektevaluering av velferdsteknologi
  • Nasjonale rammebetingelser og potensial for hydrogensatsingen i Norge
  • Regionaløkonomiske virkninger av økt lønnsomhet og effektvisering i skognæringen i Nordland
  • Robust og kostnadseffektiv drikkevannsforsyning i Oslo kommune