Til hovedinnhold
Norsk English

Senter for Jernbanesertifisering

SINTEF er akkreditert av Norsk Akkreditering (PROD 031) for direktiv (EU) 2016/797 vedrørende sertifisering av styring, kontroll og signal (CCS) i henhold til modulene CB, CD, CF, CH1, SB, SD, SF, SG og SH1 beskrevet i kommisjonsvedtak 2010/713/EU. SINTEF er med bakgrunn i denne akkrediteringen også utpekt av Samferdselsdepartementet som teknisk kontrollorgan (NoBo) for delsystemer for styring, kontroll og signal (montert langs sporet og om bord), i henhold til EU-direktiv (EU) 2016/797. SINTEF vurderer som teknisk kontrollorgan (NoBo) samsvar mot kravene som gjelder for disse delsystemene i forskrift om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på jernbanenettet (TSI CCS).

Kontaktperson

SINTEF tilbyr følgende tjenester innen feltet systemsikkerhet:
• Independent Safety Assessor (ISA)
• Inspeksjonsorgan mot CSM (AsBo)
• Teknisk kontrollorgan (NoBo)
• Utpekt organ (DeBo)

Les mer om ISA, AsBo, DeBo og NoBo her.

Gruppen Systemsikkerhet jobber i tillegg med:
- Kursvirksomhet 
- Forskning