Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøkonsekvenser av transport

Vi kartlegger miljøkonsekvensene ved ulike transportformer og foreslår tiltak for et mer bærekraftig transportsystem.

Kontaktperson

Transport kan forårsake støy, forurensning av luft, jord, og vann, visuell forurensning, og forbruk av knappe ressurser.

SINTEF kartlegger miljøkonsekvensene ved ulike transportformer,både person- og godstransport, og foreslår tiltak som stimulerer til bruk av miljøvennlige løsninger. Det inkluderer bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur.

Vi har kunnskap om veiplanlegging, transportplanlegging, samfunnsvitenskap og nytte-kostnadsanalyser, og kombinerer fagkunnskap med systemutviklings- og programmeringskompetanse i våre prosjekter.

Økt tilgang til transportdata

Vi ser og utforsker mulighetene en stadig økende datatilgang gir for vårt fagfelt. Beslutningsstøtteverktøy som beregner effekter av endret transporttilbud, er et av våre spesialområder.

Typiske prosjekter for oss er:

  • Bylogistikk
  • Samkjøring
  • Brukerbetaling
  • Modeller for utslippsberegning

Hvorfor velge SINTEF?
Vi bruker vår tverrfaglige ekspertise for å oppnå et samfunn og et transportsystem som både begrenser transportbehovet og bidrar til at nødvendig transport skjer på en mest mulig miljøvennlig måte.