Til hovedinnhold
Norsk English

Transport i byer

For å lykkes med å skape bærekraftige samfunn og byer trenger vi nye løsninger for transport av både gods og mennesker. SINTEF samarbeider med offentlige og private aktører for å finne de tiltakene som fungerer best.

Kontaktperson

For å stanse de globale klimaendringene og begrense lokal luftforurensing må vi endre reisevanene våre. Det er mulig, men det krever god areal- og transportplanlegging. Vi må legge bedre til rette for fotgjengere, syklister og kollektivtransport, uten å redusere mobiliteten og livskvaliteten til hver enkelt.

Vi må kort sagt gjøre dørstokkmila for å reise areal- og klimaeffektivt så liten som mulig.

Transporten i byene endres

Transportmønstre i byene våre endres som følge av fortetting, mer netthandel og nye mobilitetsløsninger. Med netthandel er det kommersielle logistikkaktører, ikke vi selv, som frakter varer hjem til oss. Elsparkesykler gjør de korte turene i byen enklere, og ulike deleløsninger, for eksempel bysykler og bilkollektiv, gir innbyggerne flere muligheter når de skal velge transportmiddel.

SINTEF samler inn og tolker transportdata som reisevaneundersøkelser, videoanalyser og brukerdata fra ulike tjenester. Vi setter også dataene inn i en tverrfaglig kontekst for å forstå hvordan ulike mekanismer som endring i tilgang på parkering, hjemlevering og fysisk utforming av omgivelsene påvirker adferden vår.

Resultatene kan tilgjengeliggjøres både som rapporter og interaktive verktøy.

Nyheter

Prosjekter

Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula

Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula

Start:
Slutt:

Prosjektet skal utvikle kunnskapsgrunnlag for teknologivalg, utforming av løsning og organisering av en automatisert mobilitetstjeneste som er attraktiv, trygg, miljøvennlig og kostnadseffektiv.

Aurora Urban Freight

Aurora Urban Freight

Start:

Launched in 2020, the Aurora Urban Freight partnership brings together cutting-edge work from leading research institutions in the Northern latitudes. Our goals are to increase awareness of cultural influences in freight research and project...

SMUrTS

SMUrTS

Start:
Slutt:

Sustainable mixed urban transit system with electric and conventional buses

FME ZEN

FME ZEN

Start:
Slutt:

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder som bidrar til at nullutslippssamfunnet realiseres.