Til hovedinnhold

SNAPSHOT -Understanding transport properties of e-commerce

SNAPSHOT -Understanding transport properties of e-commerce

Den store økningen i netthandel de siste årene har ført til et skifte i hele logistikk- og transportkjeden. Flere og flere varer går utenom den tradisjonelle butikkhandelen, og leveres rett til forbruker.

Det får konsekvenser for flere parter. Forbrukerens reisevaner og transportørenes leveringsrutiner forandres. Butikker må omstille seg, og aktiviteten på utleveringssteder øker.

Forskningsprosjektet SNAPSHOT skal undersøke hvilke effekter dette har for hele transportsystemet. Vi skal samle inn og analysere data fra både forbrukere og transportører, og forstå mer av varenes reise fra netthandel til forbruker. Ved å fokusere på hvordan varene flyttes, får vi en helhetlig tilnærming til problemstillingen, i stedet for et begrenset fokus på forbrukere eller transportører. Sett i lys av tidens fokus på klimautslipp fra transport, er det viktig å legge til rette for at både person- og varetransport gjøres på en så effektiv og klimavennlig måte som mulig. Spesielt i byer, hvor økt transport kan har store ringvirkninger. Derfor vil SNAPSHOT også bidra med retningslinjer for hvordan byer kan bruke resultater fra prosjektet i planlegging og regulering av transport. Dette gjøres i tett samarbeid med bykommuner og myndigheter som deltar i prosjektet.

Konsortium:

  • SINTEF og Høgskolen i Molde (forskningspartnere)
  • Statens vegvesen og byene Oslo og Bodø (samarbeidspartnere)

Prosjektet avsluttes med en internasjonal forskningskonferanse om e-handel og transport.  

 

Publisert torsdag 18. februar 2021
Seniorforsker
984 82 278

Prosjektvarighet

2020 - 2022