Til hovedinnhold
Norsk English

Astrid Bjørgen

Seniorforsker

Astrid er forsker i SINTEF Community, avdeling Mobilitet hvor hun har vært siden 2008, også som forskningsleder. Hun har PhD i byplanlegging, mobilitet og logistikk fra NTNU. Astrid har erfaring fra offentlig forvaltning, areal -og transportplanlegging og med god kunnskap om logistikk -og transportbransjen fra bl.a styreverv i Logistikkforeningen. Astrid er siviløkonom med forskeropphold ved Vrije Universitet, Brussel og Universitetet i Washington, Seattle i forbindelse med doktorgradsarbeidet.

Utdanning

PhD. Institutt for Arkitektur og Planlegging, NTNU (2021)
Siviløkonom fra Universitetet Nord, Handelshøyskolen i Bodø (1992)
Høgskolen i Molde, Logistikk (1989)

Kompetanse og fagområder

Mobilitet i områdeplanlegging, bilfritt byliv og trygge bomiljø.
Dialog med aktører i verdikjedene og tilrettelegging for medvirkning.
Samordnet areal -og transportplanlegging, terminaler og knutepunkt.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim