Til hovedinnhold
Norsk English

SARIL - Sustainability And Resilience for Infrastructure and Logistics networks

Vi trenger en mer effektiv, sikker og miljøvennlig godstransport i møtet med omveltninger.

Kontaktperson

Dagens globale forsyningskjeder er avhengig av en velfungerende og pålitelig logistikk. 

Covid-pandemien og ekstremværhendelser har vist oss at dagens system for godstransport er sårbart, og at vi trenger mer kunnskap om robusthet og risikoer. For å bremse klimaendringene må godstransporten også bli mye grønnere.

EU-prosjektet SARIL skal definere nøkkelindikatorer for motstandsdyktighet og miljøbelastning innen godstransport og logistikkinfrastruktur. Vi skal også  utvikle og sammenligne modeller for normal drift og håndtering av omveltninger (disruptions) .  Vi undersøker scenarioer for flom, cyberangrep, skogbrann, krig og pandemi på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå.

Som en del av prosjektet gjennomfører vi en spørreundersøkelse blant virksomheter som er avhengig av et velfungerende transportnettverk. 

Les mer og svar på undersøkelsen

Les mer på prosjektets nettside

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.06.2023