Til hovedinnhold
Norsk English

SARIL - Sustainability And Resilience for Infrastructure and Logistics networks

Vi trenger en mer effektiv, sikker og miljøvennlig godstransport i møtet med omveltninger.

Kontaktperson

Dagens globale forsyningskjeder er avhengig av en velfungerende og pålitelig logistikk. 

Covid-pandemien og ekstremværhendelser har vist oss at dagens system for godstransport er sårbart, og at vi trenger mer kunnskap om robusthet og risikoer. For å bremse klimaendringene må godstransporten også bli mye grønnere.

EU-prosjektet SARIL skal definere nøkkelindikatorer for motstandsdyktighet og miljøbelastning innen godstransport og logistikkinfrastruktur. Vi skal også  utvikle og sammenligne modeller for normal drift og håndtering av omveltninger (disruptions) .  Vi undersøker scenarioer for flom, cyberangrep, skogbrann, krig og pandemi på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå.

Les mer på prosjektets nettside

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.06.2023