Til hovedinnhold
Norsk English

Samfunnssikkerhet

Forskning på samfunnssikkerhet handler om å styrke samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare, enten hendelsene er utløst av naturen, tekniske eller menneskelige feil, eller av ondsinnede handlinger.

Kontaktperson

SINTEF er et internasjonalt ledende forskningsmiljø på samfunnssikkerhet. Vi bidrar til et trygt og sikkert samfunn gjennom å integrere ingeniør- og samfunnsvitenskapelig kompetanse i tett samarbeid med forvaltning og næringsliv. Gjennom sikkerhetsforskning bidrar vi til forståelse og evaluering av risiko, sårbarheter og komplekse trusler.

Målsettingen med vår satsing på samfunnssikkerhet er å skape økonomisk vekst og et internasjonalt ledende fagmiljø gjennom å integrere SINTEFs kompetanse knyttet til samfunnssikkerhet. Satsningen svarer på store samfunnsutfordringer knyttet til kritisk infrastruktur, samfunnskritiske funksjoner, klimaendringer, digital sårbarhet, økt risiko for terrorangrep og andre tilsiktede eller utilsiktede hendelser som truer samfunnets funksjonsevne.

Prosjekter