Til hovedinnhold
Norsk English

GOSPEL - GPU-accelerated Oil Spill Predictions using EnsembLes

GOSPEL tar sikte på å benytte GPU-akselererte forenklede havmodeller til å utforske usikkerhetsestimater knyttet til spredning av oljesøl i havet

Kontaktpersoner

Ill.: Shutterstock (GreenOak)

SINTEF Ocean har gjennom flere år utviklet OSCAR — en programvare for å forutsi spredningen og skjebnen til oljesøl i havet som kan brukes både operasjonelt i nødsituasjoner og for risikovurdering og beredskapsplanlegging.

Samtidig har SINTEF Digital utviklet GPU Ocean  — en GPU-akselerert forenklet havmodell for å estimere de kortsiktige usikkerhetene i havstrømmer. GPU Ocean er også godt egnet for å kjøre ensembler av høyoppløselige simuleringer nestet i komplekse operative havsirkulasjonsmodeller.

I dette prosjektet vil vi utvikle en GPU-akselerert Lagrange-stokastisk transportmodell for olje med en online enveiskobling til den eksisterende forenklede havmodellen GPU Ocean. Målet er å kjøre store ensembler for å få kortsiktige usikkerhets-estimater i hendelser nærme land. Gjennom dette arbeidet vil vi kombinere SINTEF Digital sin ekspertise innen GPU-akselererte simuleringer med SINTEF Oceans domenekunnskap innen spredning av oljesøl.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2024

Finansiering

SINTEF

Prosjekttype

SEP/GM