Til hovedinnhold
Norsk English

Håvard Heitlo Holm

Forsker

Håvard er en forsker i forskningsgruppen for anvendt beregningsvitenskap. Han har vært tilknyttet SINTEF siden 2014 og har en doktorgrad i anvendt matematikk fra NTNU.

Forskningen hans er sentrert rundt utviklingen av GPU-akselererte forenklede havmodeller for å forutsi driftsbaner og deres tilhørende usikkerhet, med anvendelser innen blant annet søk og redning. Dette involverer også å assimilere tilgjengelige observasjoner ved hjelp av ensemblebaserte dataassimilasjonsmetoder.

Utdanning

PhD fra Institutt for matematiske fag, NTNU, 2020. "Efficient Forecasting of Drift Trajectories using Simplified Ocean Models and Nonlinear Data Assimilation on GPUs"

Sivilingeniør innen industriell matematikk, NTNU, 2014. "A CUDA Back-End for the Equelle Compiler"

Kompetanse og fagområder

• Bruk av grafikkort (GPUer) for å utvikle hardware-akselererte numeriske algoritmer.
• Finite-volume metoder for hyperbolske konserveringslover
• Skreddersydde ensemblebaserte dataassimilasjonsmetoder, som ensemble Kalman filters (EnKF) og partikkelfiltere, for assimilasjon av spredte geofysiske observasjoner.

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Havard-Heitlo-Holm

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-2328-9447

Ekspertise

Programvare

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo