Til hovedinnhold
Norsk English

NeQst - kvantecomputing anvendt på optimaliseringsproblemer i industrien

NeQst har som mål å forske på hvordan kvantedatamaskiner kan løse utfordrende optimaliseringsproblemer i næringslivet, som for eksempel planlegging av vannkraft, oppdage finansiell svindel og optimalisering av logistikk og forsyningskjeder.

Kontaktperson

Ill.: SINTEF

Kvantecomputing er en fremvoksende teknologi med betydelig potensiale til å drastisk endre måten vi løser problemer i samfunnet og næringslivet, men det krever samarbeid mellom forskjellige teknologier. 

For å sikre at kvanteteknologier gir en fordel over klassiske metoder, må man overvinne vitenskapelige utfordringer, inkludert utvikling av hybrid algoritmer, begrense feil i hardwaren og utvikle metodologier for sammenligning av algoritmer.

Kvantedatamaskiner representerer et radikalt skifte i datateknologi, og mange har spådd at utnyttelse av den enestående iboende beregningskraften vil ha en sterk disruptiv effekt på næringsliv og samfunnet generelt. Dette vil imidlertid kreve konvergens av flere muliggjørende teknologier: hardwaredesign og bruk av kvantefysikk for å utføre beregninger, digitale teknologier for å frembringe, lagre og prosessere data, og avanserte operasjonsanalytiske metoder for bruk i beslutningsstøtte. Formålet med NeQst er å utforske hvordan nært forestående kvantedatamaskiner kan brukes til å løse utfordrende optimeringsproblemer fra næringsliv og offentlig forvaltning, eksemplifisert gjennom en rekke spesifikke problemer foreslått fra prosjektets industripartnere.

Disse omfatter:

 • vannkraftplanlegging
 • ruteplanlegging for autonome skip
 • deteksjon av finansiell svindel
 • porteføljeforvaltning
 • optimering av forsyningskjeder og logistikk.

Prosjektet vil arbeide med en rekke fundamentale utfordringer for å gjøre kvantebaserte algoritmer mer effektive enn klassiske algoritmer. Det er lite trolig at kvantedatamaskiner er nyttige på egenhånd og man må derfor utvikle hybride kvante-klassiske algoritmer tilpasset spesifikke problemer og utforske hvordan disse kan programmeres effektivt på kommende maskinarkitekturer.

Utnyttelse av kvantedatamaskiner er begrenset av iboende støy, som må karakteriseres for å kunne motvirkes av programvaren. Sist, men ikke minst, må man utvikle rigorøs metodikk for å sammenligne effektiviteten av klassiske algoritmer og kvante-baserte algoritmer.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2026

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere

 • SINTEF Digital
 • Universitetet i Oslo
 • SINTEF Energi AS
 • Equinor ASA
 • Statkraft Energi AS
 • Kongsberg Maritime AS
 • DNB Bank ASA
 • University of Tartu
 • Fraunhofer-Gesellschaft zur Föderung der angewandten Forschung e.V.

Prosjekttype

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Utforsk fagområdene