Til hovedinnhold
Norsk English

SWAMP: the Surface Water Analysis and Modelling Project

SWAMP tar sikte på å utvikle open-source software for å simulere og analysere overvann som følge av flom og styrtregn, samt demonstratorer som realiserer erfaringen og kunnskapen vi innehar innen dette temaet.

Kontaktperson

Ill.: Overvann i "Kuba" området nær Grünerløkka i Oslo modellert med SWIM programvaren for statisk modellering. Generert med kartdata fra Kartverket. SINTEF

Forsikring mot ekstremvær

2022/2023 viste at det er viktig å kunne håndtere ekstremvær. Oversvømmelser både nasjonalt og internasjonalt skapte store skader på infrastruktur, med massive projiserte forsikringsutbetalinger. Uværet Hans i 2023 ga oss alle en påminnelse om at Norge også er sårbart i møte med naturkreftene. Flomsikring og tilhørende prediktive simulatorer for oversvømmelse og overvann både som følge av styrtregn og flom kommer til å bli viktige i møtet med mer ekstremvær i fremtiden.

Overvannsmodellering og prediksjon

Innen det som nå utgjør forskningsgruppen Anvendt beregnings-vitenskap har det gjennom flere år vært betydelig aktivitet innen overvannsmodellering og prediksjon.  Disse aktivitetene kan deles inn i to simuleringsparadigmer:

  • statisk modellering basert på analyse topografi/terreng.
  • dynamisk modellering basert på løsning av gruntvannslikningene (SWE).

Innen begge disse paradigmene har vi lang erfaring og ekspertise og har bygd opp en betydelig intern kodebase.

Optimering av parametere, flombarrierer og sensitivitetsanalyse

I SWAMP skal vi realisere kunnskapen vår innen overvannssimulering i form av åpen kildekode for både statisk og dynamisk modellering. En første versjon av SWIM for statisk og forenklet dynamisk modellering er allerede publisert online på GitHub (se eksempler på bruk i dokumentasjonen), mens oppdatert programvare for dynamisk modellering basert på grunntvannsligninger er under utvikling. Vi tar sikte på å kombinere disse to paradigmene for å få det beste av begge verdener, og designe koden for å støtte automatisk derivasjon, sånn at simuleringsverktøyene kan brukes til optimering av parametere og flombarrierer, samt sensitivitetsanalyse.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2024

Finansiering

Intern finansiering

Prosjekttype

SEP