Til hovedinnhold
Norsk English

Vann og avløp

Verden trenger bedre vanninfrastruktur og nye løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann.

Kontaktperson

Behovet for nye løsninger påvirkes av klimaendringer, tap av naturmangfold, befolkningsøkning og urbanisering, aldrende infrastruktur, nasjonale og internasjonale forskrifter, samfunnssikkerhet, digitalisering, krav om bærekraft, gjenvinning og sirkulærøkonomiske løsninger.

SINTEFs unike flerfaglighet gjør oss godt rustet til å utvikle innovative og bærekraftige løsninger innen vann og miljøteknologi. Vår kompetanse dekker alle sider av verdikjeden for vann, fra vannkilder til sluttbehandling og gjenvinning av ressursene. Vi tilbyr forskning, rådgivning, laboratorie- og feltundersøkelser samt risiko- og sårbarhetsanalyser. 

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

Hun passer på drikkevannet vårt

Hun passer på drikkevannet vårt

Først satte pandemien en voldsom fart i hackerne. Så kom krigen i Ukraina. Rita Maria Ugarelli, ekspert på sikkerhet i vannforsyningen, har avtaleboka full til jul.

Prosjekter

R3VOLUTION

R3VOLUTION

Start:
Slutt:

En revolusjonerende tilnærming for å maksimere gjenvinning av prosessvann og utnyttelse av ressurser gjennom en smart, sirkulær og integrert løsning.

Clean Urban Water

Clean Urban Water

Start:
Slutt:

Analyse- og beslutningsverktøy for å redusere urban vannforurensning​

PhysML: Strukturbasert maskinlæring for fysiske systemer

PhysML: Strukturbasert maskinlæring for fysiske systemer

Start:
Slutt:

Ved å kombinere maskinlæring med fysikkbasert modellering ønsker vi å få det beste fra to verdener, gjennom modeller som benytter informasjonen som ligger i data samtidig som de forholder seg til naturens lover.

I4.0-plattform for smart vannstyring

I4.0-plattform for smart vannstyring

Start:
Slutt:

Som følge av økt risiko for styrtregn og ekstremtørke årsaket av klimaendringene kombinert med utdatert ledningsnett og omfattende lekkasjer er det forventet en kraftig vekst i vann- og avløpsmarkedet i Europa i årene fremover for å håndtere store...

SESSILE

SESSILE

Start:
Slutt:

SESSILE vil utvikle bruker- og miljøvennlige løsninger for sikker reduksjon av Legionella ved utforming og drift av tappevanninstallasjoner i bygninger.

LeakNor

LeakNor

Start:
Slutt:

SINTEF og drikkevannsbransjen skal finne løsninger som reduserer lekkasjer fra drikkevannsnettet og sikrer vannforsyningen.