Til hovedinnhold
Norsk English

Vann og avløp

Verden trenger bedre vanninfrastruktur og nye løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann.

Kontaktpersoner

Behovet for nye løsninger påvirkes av klimaendringer, tap av naturmangfold, befolkningsøkning og urbanisering, aldrende infrastruktur, nasjonale og internasjonale forskrifter, samfunnssikkerhet, digitalisering, krav om bærekraft, gjenvinning og sirkulærøkonomiske løsninger.

SINTEFs unike flerfaglighet gjør oss godt rustet til å utvikle innovative og bærekraftige løsninger innen vann og miljøteknologi. Vår kompetanse dekker alle sider av verdikjeden for vann, fra vannkilder til sluttbehandling og gjenvinning av ressursene. Vi tilbyr forskning, rådgivning, laboratorie- og feltundersøkelser samt risiko- og sårbarhetsanalyser. 

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

Bærekraft og beredskap på Norges største VA-arrangement

Bærekraft og beredskap på Norges største VA-arrangement

Hvordan kan vi bruke lokale masser ved legging av vann- og avløpsrør, som et bærekrafts- og klimatiltak i bygg- og anleggsnæringen? Senior prosjektleder Torun Rise i SINTEF bidrar med siste nytt om dette på VA-dagene i Midt-Norge.

Skal bekjempe Legionella med forskning

Skal bekjempe Legionella med forskning

Nå skal byggeiere, leverandører og rådgivere samarbeide med forskere om å utvikle bruker- og miljøvennlige løsninger for å redusere forekomsten av Legionella i bygninger.

Prosjekter