Til hovedinnhold
Norsk English

Våtromslaboratoriet

I våtromslaboratoriet gjennomfører vi funksjonsprøving av våtromsmembraner i henhold til prøvemetoder beskrevet i ETAG 022.

Kontaktperson

Prøvingene gjennomføres etter tre Nordtestmetoder (NT BUILD 058, 230 og 448). Felles for metodene er at de skal simulere de påkjenningene som kan opptre på membraner i våtrom. Membranene utsettes for vanntrykk med med vekselsvis varmt og kaldt vann og mekansisk belastning.

Produkter som kan testes

 • Påstrykningsmembran
 • Banevarer
 • Sluk
 • Malingsystemer
 • Folier
 • Designsluk
 • Prefabrikerte våtromsmoduler

Egenskaper som kan testes

 • Tetthet
 • Tykkelse
 • Strekkstyrke
 • Vanndampsmotstand

Prøvestandarder

 

Prøvestandard

Standard Nr.

Merknad

Vanntetthet rundt gjennomføringer ETAG 022 Annex A Akkreditert
Vanntetthet, belastet. Strekk og skjær ETAG 022 Annex B Akkreditert
Vanntetthet, belastet. Riss ETAG 022 Annex C Akkreditert
Tykkelse, membran. ETAG 022 Annex D Akkreditert
Vanntetthet, belastet. Fullskala ETAG 022 Annex E Akkreditert
Vanntetthet, belastet. Dynamisk belastning ETAG 022 Annex F Akkreditert
Vanntetthet, tetthet mot sluk ETAG 022 Annex G Akkreditert
Våtromsmaling ETAG 022 Annex H Akkreditert
Prefabrikerte baderomsmoduler    

Kontaktinformasjon

Våtromslaboratoriet er lokalisert i Børrestuveien 3 i Oslo.

Ta kontakt med:

Lars-Erik Fiskum, Mobil: 920 23 737, Epost: